Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tirma

÷ZET HASTANE*0*^LETMELER*0NDE ÷RG‹TSEL YAPIDAN

anab*0l*0m dali : *0*^letme doktora adi soyadi : ati lla karahan dani*^mani : yrd.doÁ.dr.halil sayli tar*0h*0 : 13.08.2007 ÷zet hastane*0*^letmeler*0nde ÷rg‹tsel yapidan kaynaklanan «ati *^malar ve afyon kocatepe ‹n*0 vers*0tes*0 ara*^tirma ve uygulama ...

2216 2010 1.dnm desteklenenler

sayfa 2 adi/name soyadi/surnameÜlke/country alan/field davet eden kurulu*/ host institution destek sÜresĐ/ duration of support aylik destek mĐktari/ monthly allowances 2216-research fellowship for foreign citizens list of fellows for the 1st period of 2010 2216-yabanci uyruklular ĐÇĐn ara*tirma burs ...

(Microsoft Word - CV_TURK_web Prof Salih D\335N\307ER.doc)

Prof.Dr. Salih Dinçer 1 YILDIZ TEKĐK ÜĐVERSĐTESĐ KĐMYA MÜHEDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ Prof.Dr. Salih DĐÇER ARA TIRMA ALALARI 1 Termodinamik (Klasik, Molekülsel, Polimerik Sistemler), Kullanılabilir Enerji Analizi 2 Süperkritik Akı!kan Uygulamaları (Ekstraksiyon, Polimerizasyon, Đlaç ...

ZEMAR Telefon1: 0 (212) 274 31 74 Telefon2: 0 (212) 274 31 75 ...

ZEMİN ARAŞTIRMA ZEMAR Telefon1: 0 (212) 274 31 74 Telefon2: 0 (212) 274 31 75 Telefon3: 0 (212) 274 31 76 Faks: 0 (212) 274 31 77 E-posta: info@zmr.com.tr

ECE AYHAN’IN Şİİ RLER İ ÜZER İ NE B İ R ARA Ş TIRMA ...

t.c. ankara Ün İvers İtes İ sosyal b İlİmler enst İtÜsÜ tÜrk d İlİ ve edeb İyati (yen İ tÜrk edeb İyati) anab İlİm dali ece ayhan’in Şİİrler İ Üzer İne b İr ara Ştirma

MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ ...

Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Atanmaya Hak Kazananların Listesi Asil 1 Şefika Çağla GÜNDOĞAN Yedek 1 Cem Doğan Şahin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ İ ...

SAY. SÖZ E.A. 1 Gökhan KARHAN 52,40 62,50 84,848 75,91 SAY. SÖZ E.A. 1 Ogün DURU 62,43 85,00 74,916 78,95 * Bu adaya YÖK Yürütme Kurulunun 25.11.2009 tarihli Kararı

denver merchandise mart

... Chain/Mass Merchandise C. Specialty D. Catalog/Direct Mail F. Wholesaler/Distributor G. Advertising /Promotion H. Interior Design I. Manufacturer J. Hospital Gift Shop K. Tourist/Resort L. Export M. Import MS. Museum Store N. Gift Basket O. ASID P. IIDA Q. Home Business R. Florist S. Beauty Salon/Tanning/Spa T. TIRMA ...

SUKULLANICI÷RG‹TLER"NCE BEL "RLENENSULAMA‹CRETLER""LE

59 ad‹ziraat fak¸ltesi dergisi 2005; 2(2) : 59-65 sukullanici÷rg‹tler"nce bel "rlenensulama‹cretler""le kullanilansulamasuyub"r"mmal"yet"arasindak""l"#k"‹zer"neb"r ara#tirma cengiz ko˙, necdet da!

İ LKÖ Ğ RET İ M I. KADEMEDEK İ Ö Ğ RENC İ LER İ N ...

İlkÖĞretİm i. kademedekİ ÖĞrencİlerİn dÜŞÜnme becerİlerİnİ ve yaraticiliklarini gelİŞtİrmek amaciyla aktİf araŞtirmaci olarak araŞtirma teknİklerİnİ kullanma