Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tjeter

Performance Management Training

Debate përfshin kundërshtimin e pozicionit tjetër pa parë ndjenjat dhe shpesh nënçmon personin tjetër. Dialogu beson që të gjithë njerëzit kanë një pjesë të përgjigjes dhe që ata mund të ndërtojnë një zgjidhje.

ALBANIE ET ROYAUME-UNI

Nji mandat ose kopje e saj duhet te jet e nenshkruar prej nji gjykatesi ose zyrtari te Shtetit tjeter, ose duhet te jet ...

ISRAEL and ALBANIA

... festivale nder kombetare konkurse dhe takime ne fushen e kultures qe organisohen nga Pal a tjeter , 6. bashkepunimin midis shkollave te art.it, ...

Worcester Public Schools Worcester Vocational High School

Ju lutem telefononi zyren qendrore te shkolles ne se deshironi ta kini kete dokument te perkthyer ne nje gjuhe tjeter pervec Anglishtes Xin gọi điện thoại cho văn phòng nhà trường nếu quý vị muổn tài liệu này được dịch ra một ngôn ngữ khác hơn tiếng Anh ...

Supporting Peopleservices

Nëse e dëshironi këtë dokument në një format tjetër, për shembull, me shtyp të zmadhuar ose në kasetë, apo nëse Anglishtja nuk është gjuha juaj

For further details, contact:

... Nëse e kërkoni këtë informacion në gjuhën tuaj ose në një format tjetër, ju lutemi kontaktoni BN - Bf¢e k¢c ¢e−Sl i¡o¡u h¡ AeÉ −L¡eJ i¡o¡u HC ab ...

Your Service Charge Certificate explained

Your Service Charge Certificate explained Nese keni nevoje per informatat per shpenzimet per qiradhenesit dhe se si mund te merrni pjese ne ceshtjet te cilat kane ndikim tek qiradhenesit, ne gjuhen tjeter ose format tjeter, ju lutemi thirrni 020 8583 2299 ose minikom 020 8583 3122.

Occupational Therapy

... Nëse e kërkoni këtë informacion në gjuhën tuaj ose në një format tjetër, ju lutemi kontaktoni BN - Bf¢e k¢c ¢e−Sl i¡o¡u h¡ AeÉ −L¡eJ i¡o¡u HC ab ...

Combating Trafficking in Persons in the 21st Century

Dritan eventually managed to take a bus back to Albania where he was referred to Tjeter Vizion, a local organization that helps trafficked children live normal lives.

Nomination Form

... keni nevoje per kopjen e kesaj forme per emerimin e punetoreve per te marre cmim ne gjuhen shqipe ose ne ndonje format tjeter ju lutemi kontaktoni 020 8583 2299 ose minikom 020 8583 3122. ...