Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tkana

Bˆl¸m 2: Yar˝ iletkenler

48 fiekil 2.1: Atomun yap˝s˝n˝n basit olarak gˆsterili˛i Yˆr¸ngeler ˙ekirdek Temel kavramlar Elektroni﷿in temelini olu˛turan yar˝ iletkenleri aÁ ...

Program szóstej konferencji „Język trzeciego tysiąclecia"

Program szóstej konferencji „Język trzeciego tysiąclecia" Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków ŚRODA, 17 MARCA 2010 SALA Konferencyjna ...