Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tkowska

GENETIC VARIABILITY OF URBAN KESTRELS IN WARSAW - PRELIMINARY ...

and ALICJA GRYCZYÑSKA-SIEMI¥TKOWSKA 2 1 Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Wilcza 64, 00-679 Warsaw, Poland, e-mail: luka@miiz.waw.pl, robertrut@miiz.waw.pl

tkowska 94) meteo. s.219 meteo. s.219 materiał. s.216 M A T ...

SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJ ĘĆ DLA WYDZIAŁU Melioracji i In żynierii Środowiska semestr letni rok akademicki 2011/2012 studia stacjonarne in żynierskie I st.

THE NICOLAUS COPERNICUS ENDOWMENT

Steering Committee Brian Porter, Program Director Sylvia Meloche Marysia Ostafin, Executive Director Piotr Michalowski Bogdana Che˛tkowska Carpenter Piotr Westwalewicz Michael D. Kennedy Geneviève Zubrzycki FROM THE DIRECTOR O ver the years the Copernicus Endowment has taken great pride in organizing cultural ...

Lista wypøat stypendiów naukowych na rok 2009/2010

48 Klepczy*ski Tomasz II 49 Klingbajl Natalia II 50 Kotelczuk Mirosøaw II 51 Kotelczuk Olga II 52 Kowalczyk Marcin II 53 Kowalska *aneta II 54 Kulpa Aleksandra II 55 Kulpa Weronika II 56 Kur Marta II 57 Kurek Emilia II 58 Leda Paulina II 59 Le*niewska Barbara II 60 Lewandowska Weronika II 61 Lisiecka Zuzanna II 62 è*tkowska Izabela II 63 Maci ...

Mariam Al-Ali AlMa'adeed

A.M. Abdul-Kader, A. Turos, D. Grambole, J. Jagielski, A. Pi*tkowska, N.K. Madi and M. Al-Maadeed, Compositional Transformations in ion implanted polymers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, Volume 240, Issue 1-2, p. 152-156 (2005) 4.

Modelling of non-symmetrical side-extrusion in preparation of ...

References [1] S. Szczepanik, K. Pi**tkowska, M. Franzke, Physical and numerical modelling of direct extrusion, Mechanics 207 (2005) 139-144 (in Polish). [2]

Key words : Anther cultures, embryo, microspore, chromosome ...

Pi ą tkowska 94, 61 - 691 Pozna ń , Poland *e-mail: androsac@amu.edu.pl Received April 11, 2008; revision accepted November 21, 2008 Callitriche cophocarpa Sendtn. is typically a submerged macrophyte, widespread throughout Poland.

Pedagogika Wybrane zagadnienia

1 Barbara Pi„tkowska Pedagogika Wybrane zagadnienia Skrypt dla studentów Wa‡brzych 2004

POLAND 2003 REPORT. ECONOMY 1

Mroczkowska, Bogdan Nowak, Zygmunt Olszewski, Agnieszka Palka, Aneta Pi„tkowska, Ma‡gorzata Robaszewska, Alicja Siadul, Beata Sitek, Maciej Sochal, Katarzyna Stachura, Wies‡aw Stempkowicz, Piotr

The First Congress of Jewish Art in Poland

... 10:30-11:00 a.m. Discussion Moderator: Prof. Dr. Szymon Rudnicki 2:30- 3:00 p.m. Prof. Carol Zemel (Y ork University in Toronto): 3:00- 3:30 p.m. Andrew Ingall (Jewish Museum in New York): 3:30- 4:00 p.m. Dr Valery Dimshits (European University in St. Petersburg): 4:30-5:00 p.m. Dr. Renata Pi**tkowska ...