Sputtr.com | Alternative Search Engine

Toplum

ARCHITECTURE AND PUBLIC DIALOGUE: AN EVALUATION OF THE ROLE ...

vi ÖZET MIMARLIK VE TOPLUM DIYALOGU: MIMARLIK MERKEZLERININ ROLÜ ÜZERINE BIR DEGERLENDIRME Demirel, Buket Yüksek Lisans, Mimarlik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mualla Erkiliç Ocak 2005, 129 sayfa Bu tez, mimarlik kurumlarinin mimarlik-toplum diyalogu ile ilgili görüslerindeki dönüsümü ...

Contingency Theory Approach for Effective Community Policing

Etkili Bir Toplum Destekli Polislik için Olumsallık Teorisi Yaklaşımı ÖZET Son yıllarda polis teşkilatları, güç kullanma odaklı organizasyonlardan hizmet odaklı organizasyonlara dönüşmüşlerdir.

Food Safety Program Template Food Events

Halk kütüphanelerinden ve belediyenizden temin edebileceğiniz Toplum Etkinliklerinde Gıda Güvenliği Kuralları (Food Safety Guidelines for Community Events) başlıklı bir video bilgi seti bulunmaktadır.

TEDAV›S›NDE KULLANIMI: ETK›NL›K VE G‹VEN›L›RL ...

AZ›TROM›S›Ní›N ER›fiK›NDE A—IR OLMAYAN TOPLUM K÷KENL› PN÷MON› TEDAV›S›NDE KULLANIMI: ETK›NL›K VE G‹VEN›L›RL›K ARAfiTIRMASI* Gˆksel KITER 1 ÷ZET AmaÁ: Bu Áal˝˛ma, eri˛kin ya˛ grubundaki a﷿˝r olmayan toplum kˆkenli pnˆmoni olgular˝n˝n ayaktan ...

NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR ...

- "Kemalist Rejim ve Popülizmin Sınırları: Büyük Buhran ve Buğday Alım Politikaları, 1932-1937", Toplum ve Bilim , n.96 (Bahar 2003) - "Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Sosyal Devlet," Toplum ve Bilim , n.92 (Bahar 2002): 7-33.

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı ...

Basım : Ağustos 2010 Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Members of Turkish Network Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği Association of Civil Society and Development Institute ...

Çevre Sosyolojisi: Kavramsal ve Teorik Gelişmeler

Bu inceleme yapılırken makale çevre sosyolojisinin tanımını ve alanını, geleneksel sosyolojiye olan eleştirilerini; ve toplum ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik ortaya çıkan kuramsal perspektifleri sunacaktır.

, 2002, Ankara.

Sivil Toplum Kuruluşları, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler ,Tarih Vakfı Yayınları/History Foundation Publication, İstanbul, 2002: 133-154. É Akşit, B., Adem, Ç., Tabakoğlu, B. ve Serdar, A. (2001) "Türkiye'de Sınıfsal ve Sınıfları Kesen Toplumsal Hareketler, Devlet ve Toplum" (Class ...

PUBLICATIONS International

Toplum ve Hekim. 12 (77): 24-5 (1997). 26. Erdogan MS. Almanya‟da Meslek Hastaligina Tani Koyma Sureci Icinde Sorusturulan Olgular Icin Hazirlanan Raporlara Bir Ornek: Wissenschaftliches Gutachten (A case report as an illustration of determining work relatedness in Germany).

Gökhan Çetinsaya

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: • "Türkiye'de Osmanlı Tarihçiliğinin son çeyrek yüzyılı," Toplum ve Bilim , 91 (Kış 2001-2002), 8-38 (Oktay Özel ile birlikte).