Sputtr.com | Alternative Search Engine

Torakalne

Greške i komplikacije torakalne drena e

Volumen 63, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 137 Correspondence to: Ivana Đorđević, ul.Učitelj Tasina 36/5, 18 000 Niš, Srbija i Crna Gora.

Magnetna rezonanca i scintigrafija skeleta u detekciji ...

torakalne kičme (Th1-4) dala je vrednost r = 0,43 (p < 0,01), za područje srednje torakalne kičme (Th5-8) r = 0,45 (p < 0,01), a za područje donje torakalne kičme

ROBERT SAFTIC MD MS, Neurosurgeon

Rotim K, Safti** R, Kova* D: Tumori u podru*ju torakalne kralje*anice, Simpozij- Torakalnakralje*anica, Hrvatsko vertebrolo*ako dru*atvo, 2009. 19.

Magnetna rezonanca u dijagnosti ci bolesti srca

Potrebna je visoka rezolucija slike za anali-zu anatomije srca, medijasti numa, torakalne aorte i velikih krvnih ila. Svaki prikaz zahti jeva zadr avanje daha, odnosno tzv. "breath hold" tehniku.

KOLOKVIJ IZ TORAKALNE KIRURGIJE - 20. 03. 2009

KOLOKVIJ IZ TORAKALNE KIRURGIJE - 20. 03. 2009 1. Po*asi rasto*, nebole* tumor pri bolniku srednjih let v predelu kostno hrustan*nega stika prsnice in reber je najbolj verjetno: a - zasevek raka b - hondrom c - hondrosarkom d - Sy Tietze e - osteogeni sarkom A b,d B c,e C a,d D a,c E b,c 2. *e ...

Fizioterapijski tretman osteoartritisa kralješnice

Torakalni sindrom obično nastaje kao posljedica torakalne deformacije (skolioza, pojačana kifoza, kifoskolioza). Mišići leđa su bolni, tonus im je povišen i kretnje su ograničene.

Masivna hemoragija u toku operacije, dijagnoza i leĉenje

... preporučuje se klemovanje torakalne aorte kombinovano sa svim klemovanje torakalne aorte kombinovano sa svim ostalim merama kontrole krvarenja. ostalim merama kontrole krvarenja.  Ne postoje studije koje porede efikasnost klemovanja Ne postoje studije koje porede efikasnost klemovanja torakalne u odnosu ...

OBAVIJESTI

Prof. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med., spec. opće i torakalne kirurgije, pročelnik Kliničkog odjela torakalne kirurgije, Klinika za kirurgiju, KBC Split, Medicinski fakultet u Splitu 4.

Udru enje kardiovaskularnih hirurga Srbije

Trenutno stanje u Evropi u pogledu edukacije, treninga i mogućnosti sticanja srtifikata specijalističkih i naučnih zvanja u oblastima torakalne, kardio i vaskularne hirurgije: • TORAKALNA HIRURGIJA - postoji kao mono- (torakalna hirurgija) i kombinovana specijalizacija (kardio-torakalna hirurgija).

83 Cardio 03 slog

Poveñanje preånika aorte, kod veñ postojeñe aneurizme, je manje kod torakalne nego kod abdominalne aorte [52], ãto je verovatno u vezi sa åinjenicom da vasa vasorum ne postoji u abdom-inalnoj aorti [64].