Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tornja

ZATVORENI RASHLADNI TORNJEVI

Raspršena voda teće po cijevima (dio vode u kontaktu sa zrakom isparava) u sabirni bazen tornja odakle se pomoću cirkulacione pumpe vodi u razdjelnik i dalje preko sapnica na toplinski izmjenjivač tornja. efikasnih raspršnih sapnica.

BUŠILICA B1

Bušaća garnitura BG1-HS se sastoji od sledećih osnovnih sklopova: 1.Bušaće glave 2.Tornja 3.Vitla 4.Postolja 5.Komandne table 6.Hidraulične instalacije 7.Pumpe za isplaku 8.Pogonskog dizel motora 9.Duplih stega za odvrtanje/zavrtanje pribora Svi sklopovi bušilice montirani su na postolju i ...

PREGRADNJA SAMOPODIZNE PLATFORME TIPA LEVINGSTON 111C ZA NOVE ...

tornja u simetrali platforme ali na 55’ iza krmenog zrcala. Opterećenje uslijed težine konstrukcije, opreme, radne sile od 4 450 kN na kuki dizalice tornja, te sila vjetra

Poslovna zgrada Office building

Nadzemni dio zgrade se sastoji od dva tornja visine 22 etaže, koji su od 2. do 15. kata povezani. Svaki toranj za sebe funkcionira kao jedna individualna zgrada, čija prostorna organizacija i tehnička oprema je neovisna od susjednog tornja.

Knauf Zemun d.o.o.

... duboko fundiranje 91 šip ispod tornja i 144 šipa ispod hale realizacija investicije

Ovo je Izbor zadataka koji su namjenjeni budućim studentima ...

u 2. zadatku jedan kandidat koristi proporciju H: h = α : β, te je tra ena visina tornja 0 0 60 Hh 3060; 30 α == = β 4. „biseri" iz aritmetike vezani za 5. zadatak: 248 16 2 481630 +++ =+++=, tj. treba da je tačno xyxy +=+, ili „analogan rezultat": 12341 0 2222 2 2222 2+++=

(Microsoft Word - Usisne stanice za crpljenje kalju\236nih i ...

Pregled konkurencije Do sada dostupni sistemi za ovakve namjene imaju sljede*a ograni*enja: • kratka (limitirana) udaljenost izme*u crpne stanice i crpnog tornja • koli*ina vode koja se prikuplja na obradu ne premašuje 200-250 l/h • jedan usisni toranj se koristi za samo jednu vrstu vode (ili ...

[ P A N I J A

FAKULTATIVO obilazak Dunavskog tornja i dvorca Belvedere. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada,(predlažemo individualnu posetu zabavnom parku Prater).Povratak u hotel.Noćenje. 4.dan:BEČ-NIŠ-10.03.2012.

Kranovi viljuskari

Prema dispoziciji i konstrukciji tornjeva, kabl kran moûe biti sledeće konstrukcije: • oba tornja su pokretna i kreću se po paralelnim stazama • oba tornja su nepokretna i u tom slučaju kran pokriva samo profil klisure • oba tornja su fiksna ali se mogu pomerati (naginjati) upravno na raspon ...

TEHNOLOGIJA IZRADE BUŠOTINA I

U procesu bušenja -član bušaće ekipe i prvi član po hijerarhiji u posadi bušaćeg postrojenja u svojoj smeni koji tokom rutinskih bušaćih operacija neposredno upravlja ekipom i radom bušaćeg postrojenja, nadzire aktivnosti na radnom podištu tornja ( drill floor ), osigurava pravilan rad ...