Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tradicijata

KULTURNOLETO „TRIKRU[I"

Tradicijata so~uvana - na{ite sonarodnici od Pustec. Zlatnite slavej~iwa bleskaa na ...

TUTUNSKA BANKA

Da obezbedime povisoko nivo na kvalitet na uslugite, sovremena ponuda na novi produkti i gradewe na tradicijata na Bankata. Preku efikasnosta i ekonomi~nosta vo raboteweto da ostvarime profit.

Tradicijata i moralnite vrednosti se moite na~ela

16 Vip Gala: Vo po~etokot na godinava bea promovirani nekolku od kapitalnite proekti na Ministerstvoto za kultura, a naskoro se o~ekuva realizacijata i na drugi proekti.

ProCredit Bank

Publikata ima ekskluzivna mo`nost da ~ue i del od najnovoto ostvaruvawe na grupata Sintezis. 8 KONCERTI VO PODDR{KA NA TRADICIJATA SKOPJE, 03.05.2007 SKOPJE, 25.04.2007 1.

1 Den - SKOPJE - KAIRO

... {avina na tradicijata i sovremeniot `ivot. Iljada godini mesto na faraoni, kralevi i imperatori. Se nadevame deka }e otkriete zo{to... 1 Den - SKOPJE ...

BROJ 17 - MART2006

Tradicijata vo organi Balkanskite po{tenski Tradicijata vo organi Balkanskite po{tenski P Po pristignuvaweto na eki-pite i nivno smestuvawe, do-ma} ...

Plotnikova Ana A

Poradi toa, diferenciranite etnolingvisti~ki osobenosti na tradicijata na s. Pe{tani se odnesuvaat kako na planot na izrazot (termini, leksemi) ...

MUZIKATA VO MAKEDONSKITE SVADBENI OBI^AI VO 21 VEK

Tradicijata, obi~aite, obredite i proslavite ne se tretirani kako koncepcii od odreden tip i forma, tuku kako nezavisni fenomeni koi postojano se isprepletuvaat edni so drugi.

MAKEDONSKI TEATARSKI FESTIVAL "VOJDAN ^ERNODRINSKI" - PRILEP

- Po 45-ti pat, godinava, ovoj renomiran festival ja prodol`uva tradicijata da se `ivee i da se di{e so Teatarot. Ova izdanie na golemo zadovolstvo na publikata } ...

Miroven Korpus Makedonija

... {irum svetot deka Mirovniot Korpus `ivee i ima ogromna va`nost denes kako {to ima{e i vo 60-tite, i deka tradicijata na {irewe mir i prijatelstvo `ivee denes kako i pred 45 godini. 3 ...