Sputtr.com | Alternative Search Engine

Treguan

Research Journal of Agricultural Science, Vol. 41 (2), 2009 ...

Te dhenat treguan se 18.9 % e tokes bujqesore eshte zene nga ndertesat e reja nga te cilat 21.6% brenda klases S1, dhe 21.2% brenda klases S2, nderkohe qe vetem 1.2% jane ndertuar ne toke bujqesore te papershtatshme.

Gmail - Fw: SPECIAL ISSUE {CHILD LABOUR INT DAY} E ...

Mediat kombetare dhe lokale treguan nje interes te jashtezakonshem per kete manifestim. Per me shume informacion mbi kete manifestim, kontaktoni: Altin Hazizaj Drejtor i CRCA Tel / Fax: + 355 4 242264 E-mail: altinh@crca.org. al www.crca.org.al SHQIPERI: DEKLARATA PER SHTYP "NDAL PUNES DHE SHFRYTEZIMIT TE ...

Mësimdhënësi, Punuan:

Analizat treguan se gjendja nuk ishte shumë e pakënaqshme, megjithatë ishte jo afër synimit të Shkollës. Kështu, strategjia e re (mësimi sipas niveleve të dijes) u funksionalizua në shtator të vitit 2010, atëherë kur zë fill hulumtimi veprues, kurse pas një muaji u realizua një ...

RAPORT I VIZITËS SË VLERËSIMIT NË QEAP - HEIMERER

Liria Akademike Liria AKADEMIKE NUK ESHTE E DUKSHME NE BAZE TE DOKUMENTACIONIT as ne mësimdhënie as ne hulumtime, edhe pse pjesëmarrësit gjate prezantimit treguan për involvim ne projekte te ndryshme hulumtuese ndërkombëtare.

ELEZ JUSUFI (ISUFI)

Keto beteja treguan se ai ishte nje mjeshter I luftes popullore.  Janar 1918 me themelimin e “Komitetit per mbrojtjen kombetare te Kosoves” Elez Jusufi u be anetar i kesaj organizate qe udhehiqej nga H.Kadriu.  Dhjetor te vitit 1920 ai dha kontribut ne zgjedhjet parlamentare per ...

Zhvillimi ekonomik dhe social

Nga mbi 200 kompanitë që treguan interes për këtë program, u përzgjodhën ato me potencial më të madh. Cdo kompani duhej të përballonte vetë një pjesë të pagesës së konsulencës, por rrezultatet kanë treguar se ia ka vlejtur, nisur nga rritja e nivelit të shitjeve dhe fitimit, dhe ...

Gjimnazi ”Gjon Buzuku”në Prizren Drejtimi - Shkencat e ...

Hipoteza jonëe tretë ishte qëqymyri do të digjet mëvështirë se lëndët tjera. Edhe këtëherë rezultatet na treguan se kjo hipotezëështë e saktë.Me

Krahasim i sistemeve zgjedhore në rajon

Mundësia që iu dha votuesve në Kosovë për të përgjedhur pesë kandidatë nga listat e partive mund të jetë nxitur nga synimi i mirë për të forcuar përfaqësimin politik. 2 Por, zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 treguan se ky element i sistemit, në rrethanat kur Kosova ballafaqohet me ...

Emigrimi i Trurit: Në Kërkim të një Strategjie të Kthimit

Nora Zela, specialiste e burimeve njerëzore në DAP, u treguan mjaft bujarë me kohën dhe njohuritë e tyre. Dr. Fatmir Mema po kështu na ndihmoi me materialet e tij kërkimore mbi çështjen e ikjes së trurit të cilat na orientuan gjatë kërkimit.

G A Z E T Ë J AV O R E | 2 6 D H J E TO R 2 0 11 | n r. 3 2 ...

Kryeministri Thaçi edhe një herë treguan se nuk janë këtu që ta mbrojnë interesin dhe vullnetin e popullit. Këtë e deshmuan tani me 20 dhjetor, kur në Kuvendin e