Sputtr.com | Alternative Search Engine

Triskave

CDSS All-County Information Notice, I-66-99

Ministria e Bujqësisë të Shteteve të Bashkuara Programet e asistencës ushqimore Informacion për refugjatët PROGRAMI I TRISKAVE USHQIMORE Programi i triskave ushqimore ndihmon shumë njerëz, duke përfshirë edhe refugjatët, për të blerë ushqimin e nevojshëm për një shëndet të mirë.