Sputtr.com | Alternative Search Engine

Trzebnic

DWODRZEC NADODRZE

DWODRZEC NADODRZE ODJAZDY - POLBUS PKS K I E R U N E K P R Z E Z G O D Z I N A O D J A Z D U BRZEZIA Ë * KA * liwice 14.40 S II BRZEZIE Trzebnic * 7.25 F II, 14.00 F I, CZESZÓW Trzebnic * 15.10 F I , 18.00 CUm * I , 18.30 Fm I, DOBROSZYCE W * grów 15.30 S III GOSTY * Rawicz 15.20 U II GÓRA * L. Trzebnic ...

Wszystkiego najlepszego życzą

- Priorytetem jest poprawa cyjną dla powiatu trzebnic-kiego powinna być profe-sjonalna strona interneto-wa, gdzie potencjalny tu-rysta będzie mógł uzyskać informacje o tym, co moż na u nas zwiedzić, gdzie i za ile przenocować, zjeść itp.

3. WODY PRESJE

W kilku powiatach (m.in. górowskim, trzebnic kim i strzeliñskim) d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej jest kilka krotnie mniejsza ni¿ wodoci¹gowej.

LISTA WAŻNIEJSZYCH REALIZACJI

Budimex Dromex S.A.Oddział Zachodni- Zakłady Mięsne Tarczyoski Trzebnic a k/Wrocławia - Roboty żelbetowe i murowe konstrukcji hal i budynków biurowych

JEDNOSC 10

... wpływać 14 tys. zł. Bazując na przejęciu dróg wojewódzkich burmistrz Roman Kowalski zamierza w latach 2012-2013 doprowadzić do gruntownej przebudowy i remontu odcinka drogi do Polkowic oraz – w partnerstwie z powiatem polkowickim – wykonać remonty na odcinku z Chocianowa do Trzebnic.

120 nowych miejsc w przedszkolu

Burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima oraz Dy-rektor Operacyjny Jeronimo Martins Dystrybucja S.A - Nuno Teixeira, podpisali akt notarialny umożliwiający rozpoczęcie przez wspomnianą firmęprojektowaniaibudowy marketu spożywczego „Biedronka" przy trzebnic-kim łączniku.

Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

„Weź z tego słońca jeden promyk do swego serca i podaruj go innym". Zbigniew Lubicz-Miszewski Słońce umieszczone zostało na fontannie przy trzebnic-kim Ratuszu.

Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu „Uroczysko Obiszów ...

Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; e-mail: krissw@biol.uni. wroc.pl A BSTRACT : The paper describes the flora and plant communities of the nature reserve"Uroczysko Obiszów"on Wzgórza Dalkowskie Hills (Wzgórza Trzebnic-ko-Ostrzeszowskie Hills, Lower Silesia).