Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tudijski

The relationship between Early Holocene climate change and ...

Kot #tudijski primer smo uporabili nedavno pridobljeno serijo podatkov s planote Konya v centralni Anatoliji, Tur"ija. KEY WORDS - climate change; 8.2k event; ...

ŠTUDIJSKI SPORAZUM / LEARNING AGREEMENT

Ime in priimek / Name and surname: Oddelek . FF/ Department: Ime oddelčnega koordinatorja oz. mentorja na FF / Name of coordinator or mentor at the Faculty of Arts Ljubljana:

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/09

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/11 Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu ter v skladu z 112., 114. in 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/05 in spremembe) se oblikuje študijski koledar za študijsko leto 2010/11.

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

2 ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA POTRJEN S SKLEPOM SVETA RS ZA VISOKO ŠOLSTVO 2/111-2006 (4.10.2006) SESTAVLJALCI PROGRAMA: prof. mag. Peter Gabrijelčič prof. dr. Aleš Vodopivec prof. Janez Ko elj doc. dr. Jaka Bonča doc. dr. Tadeja Zupančič doc. dr. Lucija A man ...

E, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZA V LJUBLJANI - AKADEMIJA

• ©tudijski program traja 2 leti (120 ECTS kreditnih toËk). • Strokovni naslov diplomantov πtudijskega programa je: magistrica umetnosti giba /magister umetnosti giba (mag. um. gib.).

IGRA KOT METODA IZKUSTVENEGA 8˝ENJA NA PRVI STOPNJI ...

... doc. dr. Barbara ‚teh ‚tudijski program: Pedagogika - D Teologija - D DARJA SAMOTOR˝AN LJUBLJANA, 2007. 2 Povzetek Kateheza je prizadevanje Cerkve za ...

Študijski programi na Fakulteti za kemijo in kemijsko ...

5 DRAGE SREDNJEŠOLKE, DRAGI SREDNJEŠOLCI, Z brošuro, ki jo držite v rokah in jo prelistavate, vas želimo seznaniti s študijskimi programi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Študijsko leto 2010/2011

7 Predmetnik 1 Pedagoško delo na dodiplomskem študiju bo potekalo po naslednjem programu: 2. letnik Predmet Nosilci zimski semester poletni semester ur KT ...

*`tudijski obisk vasice Sutrio v Italiji v Karnijskih Alpah

PODJETNI*`KI CENTER KR*`KO Javni zavod Cesta kr*akih *~rtev 46, 8270 KR*`KO Tel: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80 info@pckrsko.si www.pckrsko.si *`tudijski obisk vasice Sutrio v Italiji v Karnijskih Alpah Kr*ako, 12. novembra 2008 V organizacij PC Kr*ako in ob finan*ni pomo*i ob*ine Kr*ako so ...

(Microsoft Word - \212TUDIJSKI_SPORAZUM_ALUO.doc)

Študijske izmenjave LLP ERASMUS ŠTUDIJSKI SPORAZUM ALUO Študijsko leto: / Ime in priimek študenta: V *asu izmenjave vpisan v letnik Oddelek: Mentor: Dr ava izmenjave: Naziv tuje institucije: Predmeti na tuji instituciji ECTS Predmeti na mati * ni instituciji ECTS Opombe Skupaj ...