Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tudjuk

A MAGYARSÁG EREDETÉNEK NYELVÉSZETI KÉRDÉSEI

A nemzetközi konferencia tudós résztvev*i kiemelték Szentkatolnai Bálint Gábornak, mint mongolistának a munkásságát is. Ám, amit jól tudjuk, * maga a sok tízezer kilométernyi utazásai és hányattatásai során, több mint harminc nyelvben szerzett alapos jártasságot, ami már ...

Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Tudjuk, hogy múlt és jelen nélkül nincs jövõ, a jövõben is gondolkod-ni viszont alapvetõ kötelesség. Azt hiszem, joggal vagyunk büszkék iskolánk múltjára, jelenére.

A diabetes mellitus genetikája Korányi László, Pánczél Pál

Ez pedig azt jelenti, hogy nagy valószínûséggel nem lesz cukorbeteg az, akinek nincse-nek „hajlamgénjei", és feltehetõen elodázhatjuk vagy megelõzhetjük a cukorbetegség manifesztációját, ha a kialakulásáért felelõs környezeti tényezõket idõben meg tudjuk változtatni.

PIMS - A Tool for Optimizing Downstream

Tervezés - optimalizálási módszereinket folyamatosan fejlesztjük, hogy jövôbeni lehetôségeinket egyre hatékonyabban tudjuk kiaknázni. PIMS - A Tool for Optimizing Downstream Mészöly Csaba (44) Long Term Planning SCM DS okl. szervezô vegyészmérnök, mérnök-közgazdász MOL Csop ...

Tudjuk, gyakorlatilag egész évben kapható már a na gyobb ...

JELMEGYARÁZAT: A r ecepttárban: V – Hús nélkül F – Fogyni vágyóknak is 2010. május Tudjuk, gyakorlatilag egész évben kapható már a na

Az akut pancreatitis szeptikus szövôdményeinek ...

Nem tudjuk, hogy a pancreas necrosisa mennyire determinált a kórkép kezdetén, és hogy azt milyen fokban és fôleg mivel tudjuk - ha tudjuk - befolyásolni.

A maximum likelihoodbecslesr}ol

Tudjuk, hogyameresizaj Gauss-eloszlasu, azegyesmeresekzajaegymastolf uggetlen. Ezekalapjana likelihoodf uggvenykiszamolhato: L (y m jg) = N Y i=1 Pfy i jgg= N Y i=1 f n (y i jg) (4) aholf n jel oliazajs }ur}usegf uggvenyet.

Kék könyv

A piac A piac Elkötelezettség a csapatmunka iránt Tudjuk, hogy csak úgy lehetünk sikeres vállalat, ha együtt, csapatban dolgozunk, gyakorta áthágva a szervezeti és földrajzi határokat, mert csak így tudjuk kielégíteni ügyfeleink folyton változó igényeit.

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND

Nagy örömünkre szolgál, hogy számos pályamunka érkezik, vannak visszatérô alkotók és mindig vannak olyanok, akik elôször próbálkoznak. 2008-ban az Ausztráliában és Új-Zélandon élô magyarokkal arról beszélgettünk, hogy miben tudjuk segíteni identitásuk megôrzését, hogy a ...

ÉLETVEZETÉSI KOMPETENCIA

Nehezen tudjuk előre jelezni a hallgatók pályán való megmaradását, a pályához való kötődés valószínűségét, karrierterveik módosulását.