Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tujec

GARANTNO PISMO/LETTER OF GUARANTEE

Vabi na poslovni obisk Invites to a business Visit Ime: _____ Priimek: _____ Name Surname Datum rojstva: _____ Državljanstvo: _____ Date of birth Nationality Ime in naslov pravne osebe /podjetja, kjer je tujec zaposlen: Name and address of ...

OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST V GRADBENIŠTVU IN NEKATERIH ...

... členu ZDDV-1 se ne prenaša na • male zavezance brez ID-številke, • male zavezance z ID-številko za potrebe samoobdavčitve pridobitev blaga in storitev od tujcev, • zavezance s tujo ID-številko (brez slovenske ID-številke) ter • zavezance s slovensko ID-številko, če jim storitev opravi tujec.

VLAGATELJ DELOVNO DOVOLJENJE

www.ess.gov.si /Tujci/ VLAGATELJ DELOVNO DOVOLJENJE OBRAZEC samozaposleni tujec; samozaposleni dnevni delovni migrant; tujec, ki ima status rezidenta za daljši čas v EU; samozaposleni tujec, ki podaljšuje dovoljenje za 1 leto; tujec, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost osebno delovno ...

Pogoji za zaposlitev, delo in bivanje tujcev v Sloveniji

Tujec, ki je državljan tretje države in namerava prebivati v Sloveniji zaradi: • zaposlitve ali dela (zaposlitev ali delo, raziskovalno delo, sezonsko delo, čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci, dnevni delovni migranti), • študija, • združitve družine, • kot tujec slovenskega rodu in ...

Letnik 1, številka 6

- Zakon zagotavlja varovanje pravic tujcem, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja, saj omogoča tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in v kasnejši fazi tudi dovoljenja za prebivanje, če je tujec pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku (kazenskem in tudi civilnem) zoper delodajalca.

4/1 Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

Tujec je zaposlen v Republiki Sloveniji, kadar je na podlagi pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri delo-dajalcu, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma ima status sa-mozaposlene osebe.

. Linda B. Arthur, ur. Oxford in New York: Berg. Str. 201 ...

2003 ‘Tujec in tuje v učbenikih: kritična dikurzivna analiza izbranih primerov iz učbenika zgodovine.’ Teorija in praksa 40(2): 313–34.

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

(4) Tujec se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje po prvem odstavku tega člena, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom. (5) Zavod lahko osebo iz prvega odstavka tega člena pred vključitvijo v zavarovanje pošlje na predhodni zdravstveni pregled, na katerem se ugotovi, ali je zmožna za ...

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

Kje dobi tujec enotno mati * no in dav * no številko ob dovoljenju za prebivanje? Oziroma kako je s tem. Kako lahko dobi tujec, ki pridobi dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico?

REPUBLIKA SLOVENIJA

Rubrika 14 se izpolni v primeru če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje oziroma če je tujec nekdanji imetnik modre karte EU izdane v Republiki Sloveniji.