Sputtr.com | Alternative Search Engine

Turbinelor

THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREEN ENERGY

CARACTERISTICI AERODINAMICE ALE TURBINELOR EOLIENE CU AX VERTICAL CU PALE DREPTE Cercetarile legate de aerodinamica turbinelor de vant cu ax vertical cu pale drepte sunt foarte limitate, in ciuda numeroaselor avantaje, cum ar fi o dependenta scazuta de variatia directiei vantului si a posibilitatilor ...

POWER OPTIMISATION CONTROL SYSTEM OF WIND TURBINES BY ...

... Series D, Vol. 72, Iss. 1, 2010 ISSN 1454-2358 POWER OPTIMISATION CONTROL SYSTEM OF WIND TURBINES BY CHANGING THE PITCH ANGLE Ilie CATANĂ 1, Carmen-Anca SAFTA 2, Valentin PANDURU 3 Lucrarea prezintă o metodă de optimizare a funcţionării turbinelor ...

NUMERICAL 2D HYDRODYNAMIC OPTIMIZATION OF CHANNELING DEVICES ...

... OPTIMIZATION OF CHANNELING DEVICES FOR CROSS-FLOW WATER TURBINES Thierry MAÎTRE 1, Ane MENTXAKA ROA 2, Christian PELLONE 3, Jean-Luc ACHARD 4 Lucrarea prezintă o metodologie numerică bidimensională pentru optimiza-rea unui dispozitiv de carcasare, cu două aripi simetrice profilate, destinat turbinelor cu ...

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

La bornele generatoarelor sunt racordate transformatoarele de 10.5 / 6 kV pentru alimentarea serviciilor proprii ale turbinelor si cazanelor . Pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei sunt prevazute transformatoarele de 25 MVA 110 / 6 kV racordate la barele statiei de 110 kV .

puterea electric 8.2. puterea electric ăă la bornele ...

Caracteristicile energetice ale turbinelor hidraulicehidraulice8.5. Caracteristicile energetice ale turbinelor 8.6. hidroenergetice 8.6. hidroenergeticePuterile caracteristice ale unei amenajPuterile caracteristice ale unei amenaj

ANALIZA POTENTIALULUI ENERGETIC EOLIAN LA NIVELUL REGIUNII ...

31 2.5 Aspecte teoretice privind energia eoliana in Regiunea Centru Pentru valorificarea zonelor cu potential energetic eolian este important sa luam in considerare cateva criterii privind modul de amplasare al turbinelor eoliene:  Sa asigure o viteza a vantului cat mai constanta de marimea turbinei ...

ACTUALITÃÞI ÎN CERCETAREA ªI PROIECTAREA HIDRODINAMICÃ A ...

ACTUALITÃÞI ÎN CERCETAREA ªI PROIECTAREA HIDRODINAMICÃ A TURBINELOR HIDRAULICE Prof.dr.ing. Mircea BÃRGLÃZAN* *Universitatea ,, Politehnica” din Timiºoara, Facultatea de Mecanicã, Catedra de Maºini Hidraulice 1.INTRODUCERE

ANALIZA NUMERICĂ A CURGERII ÎN DISTRIBUITORUL TURBINELOR ...

ANALIZA NUMERICĂ A CURGERII ÎN DISTRIBUITORUL TURBINELOR HIDRAULICE Romeo SUSAN-RESIGA 1, Sebastian MUNTEAN 2 Abstract: The paper presents a numerical study of the three-dimensional flow in a Francis turbine distributor.

ESTIMAREA POTENTIALULUI EOLIAN ÎN ZONE CU OROGRAFIE COMPLEXA

Caracteristicile turbinelor eoliene si exploatarea lor II.9. Evaluari economice a instalatiilor eoliene II.10. Impactul asupra mediului a instalatiilor eoliene CAPITOLUL III.

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Nr.5 CUPRINS GENERAL 30 mai 1995 Direcţ ia-Redacţia-Administraţia OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI Str. Ion Ghica nr.5, sect.3 telefon: 614 59 66 fax: 401 312 38 19 telex: 11370 ROPAT-R BUCUREŞTI-ROMÂNIA ISSN-1220-6105 Prezentare BOPI ...