Sputtr.com | Alternative Search Engine

Turizam

JELA PO NARUD BI A LA CART DISHES A LA CART SPEISEN

Graphic1 Graphic1. JELA PO NARUD BI A LA CART DISHES A LA CART SPEISEN ugostiteljstvo i seoski turizam "HUMSKA KLET" ugostiteljstvo i seoski turizam "HUMSKA KLET" H R A V K A T S û e r j a v û e r j a v

NAUTI Č Č

NAUTI Č KI TURIZAM d efinicija 9 dio ili oblik turizma koji se odvija na vodi i uz vodu 9 plovidba i boravak turista-nauti č ara na plovnim objektima i u lukama nauti č kog turizma radi odmora i rekreacije ( Zakon o turisti č koj djelatnosti) 9 vrsta turizma koja obuhva ć a boravak turista ...

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА ПАРАЋИН ...

Културно-историјски туризам МанастирСветаПетка ЦркваСветеТројице МанастирПокроваПресвете

Contribution of tourism to sustainable development of local ...

Danas, obje zemlje vide turizam kao svoju ekonomsku budućnost. Ipak, da bi se ostvario kontinuirani i odr ivi razvoj turizma, tri međusobno povezana aspekta trebaju se uzeti u obzir: ekonomski, socijalni i ekološki aspekt.

UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO KOTOR

Microsoft Word - Nastava.doc. UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO KOTOR STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM I SEMESTAR Fond časova Nastavnik Saradnik Predmet P V L ECTS (zvanje, ime, prezime) 1 Osnovi ekonomije 2 1 4 Prof. Dr Nevenka Glišević Ekonomski fakultet Konkurs 2 Osnovi ...

Međunarodna konferencija/ International conference

... dramskih umjetnosti, Tuzla, BiH/ Edin Lonic, Academy of Dramatic Arts, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 17.15 Zaključci/ Conclusions: mr Janko Ljumović, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Crna Gora/ Janko Ljumovic, MA, Faculty of Dramatic Arts, Cetinje, Montenegro 15.00 - 17. 30 Kulturni turizam i ...

Studija održivog turizma i

Na primjer, SIDA je podr ala Namibijsko turističko udru enje na nivou lokalnih zajednica, koje za uzvrat pokušava da pomogne preduzećima u lokalnim zajednicama. 2: Ruralni turizam Nekoliko donatora podr ava turistički razvoj ruralnih oblasti, putem tehničke pomoći, finansiranja lokalnih programa ...

LP bilten

Kulturni turizam: upoznavanje osebujne kulture Posavine, kao i povijesti te regije, koja je s jedne strane oπtro dijelila Orijent od Europe, a s druge ih je strane u vrijeme mira, gradeÊi mostove, povezivala.

Studijski program turizam i hotelijerstvo

© Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje 1 VISOKA ŠKOLA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TREBINJE Studijski program turizam i hotelijerstvo - NASTAVNI PLAN -Zajedničke osnove: I + II godina PRVA GODINA Šifra I semestar fond sati ECTS 01/I Osnovi turizma 2+1 4 02/I Turistička geografija ...

16. međunarodni Sajam LOV - RIBOLOV - PRIRODA - TURIZAM

Vall 042 d.o.o. tel. 042/212-330, fax 212-336 www.vall042.com sajam@vall042.com 16. međunarodni Sajam LOV - RIBOLOV - PRIRODA - TURIZAM 7. - 9. X. 2011.