Sputtr.com | Alternative Search Engine

Turnirje

UNIVERZA V LJUBLJANI

... olimpijade Slovenije, ki vsako leto organizira pet regijskih sreĉanj, drţavna prvenstva v poletnih in zimskih športih ter posamezne nacionalne turnirje.

10 ROUND / 10. KOLO

Praviloma je sponzorje za turnirje kar lahko najti in mnogo vrhunskih {ahistov si je na{lo svoj dom v [paniji. Vishy Anand ‘ivi nedale~ od Madrida in Alexey

Okrožnica 22/11 Sodniki, delegati in kontrolorji na listah NZS ...

krog SŽNL + ženski pokal 1. krog + potni stroški 18.11.2011 nadomestila za 1. – 7. krog liga deklet U17 18.11.2011 nadomestila za turnirje deklic U12 in U14 - 1.

350il pomlad 2011.doc)

07.06.2011 nadomestila za turnirje deklic U12 in U14 - 3. – 6. in zaključni turnir Hervis pokal Slovenije (sodniki in delegati) Predviden datum izplačila Vrsta ...

PRAVILNIK O TURNIRJIH ODBOJKE NA MIVKI NA PODROČJU SLOVENIJE v ...

Uradno žogo za turnirje odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije določi Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije.

Spoštovani člani in prijatelji Golf kluba Jelšingrad!

- prirejamo turnirje za Hcp, turnirje za začetnike, turnirje za prehodni pokal in klubsko prvenstvo. Za razmere na igrišču lahko pokličete na recepcijo po tel. 03 810 11 ...

VELIKA NAGRADA EPK - MLADI

MLADI bodo imeli štiri turnirje: 26.5., 9.6., 4.8., 15.9. Na vsakem turnirju bo razdeljenih 14 nagrad (najboljših deset, najboljša mladinka, najboljši v

PONUDBA OB JEZERU - RIBIŠKI DOM BREZOVA:gostinske sto

katerih bi bilo možno organizirati manjše turnirje in tekme za otroke. Uradno otvoritev načrtujejo naslednje leto, saj na vadbišču še potekajo

Bi radi igrali nogomet? utek, ko 80.000 grl kli e vaše ime? 4. Bi ...

- razline rekreativne turnirje za odrasle in veterane itd. ND RNU E že od vsega zaetka posvea posebno skrb delu z mladino in vzgoji mladih, k emur stremi še danes.

PROPOZICIJE ZA TEKMOVANJA V PRESKAKOVANJU OVIR ZA LETO 2012

večdnevne turnirje za vsak tekmovalni dan posebej). PREPRIJAVE (iz ene kategorije v drugo ali obratno) so možne do zadnjega roka odjave . NAKNADNE PRIJAVE (po torku ...