Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tvegano

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si Masarykova 16, 1000 ...

tvegano vedenje mladih in strategije delovanja.....132 vloga Šole in starŠev pri vzdrŽevanju in vzpostavljanju

Izbiranje sistemov pridelave oljnih buč in bučnega olja v ...

pridelovalce najmanj tvegano pridelovanje mešanega solatnega olja . Domnevamo lahko, da se bo ob ustreznih tehnoloških in trženjskih pri stopih maksimalna pričakovana vrednost spremenila v korist čistega

KAJ SO HEDGE SKLADI

V nasprotnem primeru pa eli upravljavec s slabimi rezultati čim prej nadoknaditi izgubo in investira bolj tvegano (Goetzmann, Ingersoll, Ross, 1998, str. 12).

vodnik do

V zdravstvenovzgojne delavnice napotijo izbrani družinski zdravniki tudi vse tiste bolnike, ki imajo izražene nekatere dejavnike tveganja: debelost (indeks telesne teže je nad 30), kajenje, zvišan krvni tlak, sladkorno bolezen, tvegano uživajo alkoholne pijače.

Zmanjšati umrljivost otrok

Posebno varstvo žensk s tvegano nosečnostjo, stalna zdravniška oskr-ba teh žensk in zgodnji odhod na porodniški dopust zmanjšujejo tveganja smrti zaradi pre-zgodnjih rojstev.

VARNOS TI ZDRAVJA

Delo v gradbeništvu je tvegano, ne samo pri nas, tudi v svetu. Po podatkih Eurostata se vsako leto v Evropski uniji pri gradnji smrtno poškoduje pri delu skoraj 13 od 100.000 delavcev, v celotni dejavnosti pa povpre~no 5 od 100.000 delavcev.

BIOKEMIČNE IN FIZIOLOŠKE

Po definiciji gre za prekomerno (tvegano) pitje, če zau ijemo več kot 3 merice (moški) oz. 2 merici ( enske) alkoholnih pijač dnevno. Enota ali merica je deciliter vina, malo pivo ali eno ganje.

www.druzboslovnerazprave.org

Tvegano oz. rizično obnašanje je potemtakem prostovoljna dejavnost, ki vsebuje pomembno stopnjo tveganja oz. nevarnosti. Čeprav je pomembno stopnjo tveganja težko določiti, saj individualno variira, pa vendarle lahko rečemo, da je to tista stopnja, ki objektivno, to je npr. po verjetnosti ...

ČMRLJI

Razvoj in rast •Ko se izle ejo prve delavke, matica redko hodi nabirathrano, kasneje pa sploh nikoli. (tvegano početje) •V nekem trenutku se začne produkcija spolnih osebkov.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIH POGOJIH VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL

se opredeli, ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom, - oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in