Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tvegano

POT K DOBREMU POČUTJU - ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

V obdobju spreminjanja se bolnik na lastnih napakah lahko nauči: ·kaj je zanj zelo tvegano za ponovitev, ·kaj mu pomaga za obvladovanju stanja.

PRI VZDRŽEVALNIH DELIH

2 Eurostat, 2006 6 Za razliko od preventivnega vzdrževanja je korektivno vzdrževanje navadno precej bolj tvegano za varnost in zdravje pri delu. Ocenjuje se, da je okoli 15-20 % vseh nezgod pri delu in okoli 10-15 % vseh nezgod s smrtnim izidom povezanih z vzdrževalnimi deli. 2 Vir: www.pumphealth.com ...

Koga mamijo na Brnik

Menda je preveč tvegano, da bi jim vzeli tisto, kar so jim verjetno bolj ali manj prislužili prav odpuščeni in neplačani zaposleni. Ker bi lahko državo pozneje zato tožili.

Odkrivanje in zdravljenje predstopenj raka ter raka ustne ...

še posebej, kadar gre za tvegano populacijo (uživanje tobaka in alkohola, starejši od 50 let). Rak ustne votline in ustnega dela žrela Bolniki z rakom v ustni votlini največkrat

BESEDILO ZA ZBORNIK

Napovedovati prihodnost je vedno tvegano dejanje, vendar je pomembno zato, da praznovanje 30-letnice obstoja ne bo epilog, ampak samo eden od mejnikov v razvoju našega dela, da svoj pogled usmerimo v prihodnost in razmislimo o moţnostih razvoja CPI-ja v prihodnje.

rao ČASOPIS AGENCIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE

tvegano. Zato so ti viri pod nadzorom. Vrste sevanj V grobem lahko sevanja razdelimo na: –sevanja, pri katerem vir oddaja me hansko valovanje, – sevanja, pri katerem vir oddaja elek

PRISOTNOST BOLEČIN V HRBTENICI ZARADI OBREMENJENOSTI ...

Pripogibanje je še posebej tvegano, če kot predklona presega 90 stopinj. Mišična aktivnost se pri predklonu trupa preko 90 stopinj zmanjšuje in v skrajnem predklonu trup obvisi na ligamentih, sklepnih kapsulah in medvretenčnih ploščicah.

Najprej odgovori na Vaša vprašanja:

Če ta čas zamudimo, zdravljenje ni več uspešno in je lahko tudi tvegano (povzroči lahko krvavitev). Zato je potrebno poskrbeti za čimprejšnji prevoz bolnika z AMK z reševalnim vozilom v ustrezno ustanovo.

PRIRO»NIK ZA IZOBRAŽEVANJE OSEBNIH ASISTENTOV

(manifest) Neodvisno življenje ni nekaj preprostega in je lahko v določenih okoliščinah tudi tvegano, potrebno je narediti korak v prazno, v negotovost, saj je v institucionalnih okvirih posameznik-ovo življenje zaščiteno, varovano in oskrbovano na način rutinskih praks.

DELO V PERSPEKTIVI - MLADI MED PRIČAKOVANJI IN MO NOSTMI

Mlade enske se na trgu delovne sile srečujejo z manj mo nosti in prilo nosti v primerjavi z mladimi moškimi. Zaradi tega, ker se nahajajo se v reproduktivnem obdobju, jih delodajalci opredeljujejo za tvegano in manj za eleno delovno silo.