Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tvrditi

Dijagnostika i rezultati lečenja miksoma srca

Kod jednog bolesni-ka, zbog sumnje na miksom, urađena je operacija tumora u desnoj komori sa nalazom Hod kinovog limfoma, za koji se, prema kasnijem toku, mo e osnovano tvrditi da je pri-marni limfom srca.

Functional Domain of the Croatian Complementizer da

Example (5), shows a verb in the imperfective aspect and present tense, tvrditi (imperfective) vs. potvrditi (perfective), but the complementizer is claimed to be declarative.

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

Prema mi*aljenju autora ovi testovi procjenjuju brzinu izba*aja objekta a *ato u ve**ini slu*ajeva visoko korelira s eksplozivnom snagom ruku i ramenog pojasa, ali da bi se to moglo tvrditi s velikom sigurno*a**u potrebno ih je uporeditis testovima koje procjenjuju istu sposobnost.

RISING WAGE INEQUALITY, RATE OF RETURN ON INVESTMENT IN ...

Znajući da sve moguće mere prinosa na investicije u obrazovanje na jedan ili drugi način sučeljavaju razlike u platama raznih nivoa obrazovanja sa troškovima dosezanja datog nivoa obrazovanja, mo emo sa sigurnošću tvrditi da, pri rastućim razlikama u platama, pomenuta konstantnost odnosa stopa ...

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

U odnosu na datu strukturu (četiri generacije studentkinja tj. sve upisane generacije studentkinja), mo e se tvrditi da je uzorak ispitanica reprezentativan i da mo e biti definisan kao generalna populacija studentkinja Policijske akademije.

ALTRUIZAM, EMOCIONALNA EMPATIJA I SAMOPOäTOVANJE KOD ...

Altruizam je poseban oblik pomaûu*eg ponaöanja koje je nesebi*no. Dokle god netko voljno prosocijalno djeluje, tj. nije na to prisiljen, moûe se tvrditi da ta osoba namjerava pomo*i drugome.

Psihologijske teme

Identifikacija je provedena s ciljem odabira grupe učenika za koju se opravdano mo e tvrditi da će imati značajnu psihološku dobit od sudjelovanja u Zimskoj školi za nadarene.

Mollusca contagiosa Mollusca Contagiosa

Patohistološkim pregledom, nakon bojenja mate-rijala hematoksilin-eozinom, može se potvrditi proliferacija epidermisa i prisutnost molluscum-tijela, što se može po-tvrditi i hibridizacijom in situ .

MODEL ANALIZE UTICAJA I RAZLIKA OD EFLUENATA U MASOVNOJ ...

... okoline je zanemarljiv, odlaganje efluenata u ivotnu okolinu je bazirano na prevaziđenim principima i kriterijumima iz vremena kada je većina postrojenja građena, infrastruktura za prečišćavanje efluenata je tehnički dotrajala i konceptualno zastrela, tako da se sa sigurnošću mo e tvrditi da ...

Stiven King ONO PRVO POGLAVLJE Poslije poplave 1957 1 Uzas ...

tvrditi jednim čamcem nacinjenim od novinskog papira koji je nabubrio od kiše otplovio niz slivnik Čamac se klatio naginjao ponovno uspravljao ronio hrabro kroz varljive virove i nastavljao svoj put niz