Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tvrdnji

STUDENTSKO VREDNOVANJE PRAKTI**NE NASTAVE NA LOGOROVANJU

O*ekivan je i rezultat da su se studenti pozitivno izrazili prema ponu**enim sadr*~ajima, posebno prema anga*~ovanim nastavnicima i saradnicima na prakti*noj nastavi Treba ista**i njihove reak-cije na prihvatanje tvrdnji koje se odnose na njihovu odgovornost, disciplinu i anga*~ovanje na prakti*noj ...

DEVELOPMENT OF A SCALE FOR MEASURING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY

Provedena su tri istraživanja sa svrhom pročišćivanja početnoga skupa tvrdnji i procjenjivanja pouzdanosti, dimenzi-onalnosti i kovergentne, diskriminantne i kriterijske valjanosti razvijene mjerne ljestvice.

LISTA ODOBRENIH ZDRAVSTVENIH TVRDNJI

Microsoft Word - PRILOG_II-LISTA_ODOBRENIH_ZDRAVSTVENIH_TVRDNJI.doc. - 1 - PRILOG II. LISTA ODOBRENIH ZDRAVSTVENIH TVRDNJI Kategorija zdravstvene tvrdnje sukladno ovom Pravilniku Podnositelj zahtjeva Hranjiva tvar, hrana ili kategorija hrane Tvrdnja Uvjeti korištenja tvrdnje Uvjeti i/ili ...

EXTRACTION OF PERMANENT UPPER CENTRAL INCISORS Dušan ...

tvrdnji ide i činjenica da je uspešnost replant acije kod ekstrahiranih i odmah replantiranih zuba u laboratorijskim uslovima 100% 5. cvek great number of unsuccessful replantations are

Ak.god. 2004/2005. godine Skupina A 1. Koja je od navedenih ...

Ak.god. 2004/2005. godine Skupina A 1. Koja je od navedenih tvrdnji o proteinima točna? a) to su makromolekule koje su građene od aminokiselina

Jasmin Jusufović

Konačno, nekoliko tvrdnji o sprezi između Islamskih finansija i krize konvencionalnih finansijkih tr išta se analizira u završnom eseju. Keywords / Ključne riječi: mortgage loans, subprime mortgages, NINJA loans, hedging, securitization, derivatives, speculation, Islamic economics, Shari'ah ...

Psihologijske teme

Konstruirana je Skala izvora stresa na poslu odgojitelja od 35 tvrdnji. Dobivena su četiri faktora zadovoljavajuće pouzdanosti (međuljudski odnosi, odnosi s roditeljima, problematična ponašanja djece, radni uvjeti).

PERCEPCIJA I STAVOVI STUDENATA PREMA "UČENJU PUTEM INTERNETA"

Tomana Burger: Percepcijai stavovi studenata prema «učenju putem Interneta» sastojala od 18 tvrdnji. Dio tvrdnji izražavao je pozitivan, a dio negativan stav prema "učenju putem Interneta".

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA ST-1

Budući da nije izgledno da će se u skorije vrijeme pojaviti sveobuhvatna i svima prihvatljiva definicija inteligencije, moûda bi bilo najbolje prikloniti se Boringovom (1923, prema Zarevski, 2000) operacionalnom shvaćanju i njegovoj tvrdnji da je "inteligencija ono öto mjere testovi inteligencije."

Board of Editors

Ve-liki liki li kip p at riot a, at riot a, at riot a, b b b ri ri ri i ljanta a a a n predavač, izuzetno radan, visokoetičan, krit it ič ič ar ar p ar p roizvo roizvo roizvo lj l l nih i netačnih tvrdnji, bio je profesor koji je okupljao asisten n n n te i n nastavnike uoči predavanja već u 5 h ujutru ...