Sputtr.com | Alternative Search Engine

Udviklet

Removing pedestrians from Google Street View images

Removing pedestrians from Google Street View images Arturo Floresand Serge Belongie Department of Computer Science and Engineering University of California, San Diego faflores,sjbg@cs.ucsd.edu Abstract Since the introduction of Google Street View, apart of Google Maps, vehicles equipped with ...

Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan)

CBCL er udviklet i USA, og det er globalt set det hidtil mest anvendte screenings-instrument på området. The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ er et nyt instrument, som er udviklet i England (2).

Autonomous Weeder for Christmas Trees - Basic Development and ...

Styresystemet er udviklet i programmerings- og simuleringsværktøjet Simulink fra MathWorks. Dette værktøj blev først anvendt til at bygge integrerede modeller af både køretøjet og kontrolsystemet.

Environmental Flows in Integrated Water Resources Management ...

Økonomisk og/eller politisk stærke brugere, såsom landbrug, by-samfund og industri, har udviklet gode metoder til at kvantificere og retfærdiggøre deres behov for vand.

BiodegradationofXenobioticOrganic ...

GC-MS kvantifikation af BPA og NP i komplekse spildevandsprøver blev udviklet, valideret og anvendt i studiet. BPA koncentrationen blev reduceret 50-80 % og NP koncentrationen 10-65 % ved

Motivationsteorier på tværs af kulturer

Der er steder i verden, som har udviklet sig hurtigere end andre, specielt Asien, hvor mange opstarter virksomheder eller afdelinger. Kina, som har verdens største befolkning, har vækket manges interesse.

Praktisk immunologi

Dobbelt immundiffusion-metoden er udviklet af svenskeren Örjan Ouchterlony for ca. 30 år siden. Metoden kaldes "dobbelt", fordi den henviser til, at antistof og antigen kan bevæge sig mod hinanden i en gel, hvor der dannes en linie eller bue i den zone, hvor de to reaktanter mødes.

CD-Chex® CD34

BRUGSANVISNING CD-Chex CD34 er udviklet til anvendelse med enhver standard CD34 optællings protokol og er blevet evalueret med ISHAGE, ProCOUNT og Stem-Kit CD34 optællingsprotokoller.

PhD thesis - Kirkeby-web-version-03-01-2006

ix DANSK SAMMENFATNING Et nyt computerbaseret modelværktøj til miljøvurdering af affaldssystemer og affaldsteknologier for dagrenovation er blevet udviklet.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab The Royal Danish ...

udviklet modeller, som hjælper os med at forstå, hvordan arbejdsløshed, ledige stillinger og lønninger bliver påvirket af reguleringen og økonomisk politik.