Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukarica

URBANA STRUKTURA Grupa 3

ukarica 'YUCOMAN' EXPORT-IMPORT, D.O.O. Č. ukarica . Proizvodnja čokolade i ć. okoladnih proizvoda . NOVA MILKA DOO Savski venac . KONDIT d.o.o Novi Beograd

Cougar Tracks

It is through your participation that we will be successful and our members will have more fun and opportunites for service. Bernaiche, ukarica Lodge Advisor

(Microsoft PowerPoint - IH Bgd RKulenovi\346)

TERITORIJA: grad Beograd HRONOLOŠKI OKVIR: od po*etka XVIII do sredine XX veka IZVORI: terenska istra ivanja, arhivski materijal, istorijskiizvori ... Dr avna fabrika še*era, *ukarica (1899)

Event Sponsorship Data Company name: Novartis Pharma Services ...

87 "Prakti˛na primena tizanidina - iskustva iz svakodnevne klini˛ke prakse" Dom zdravlja ˝ukarica Beograd 24.2.2011 1251,26 88ESC congress 2011 Hamburg, Germany 24-27.05.2011 700,00 89Rehab Week 2011 Zurich, Switzerland 27.06. - 01.07.2011 820,53 90EPA Congress 2011 Vienna, Austria 12-15.03.2011 1155,00 91 WCWMH ...

SLU@BENI LIST

Posebna naseqena mesta u smislu stava 1. ovog ~lana su: 1. u gradskoj op{tini Zemun: Ugrinovci, Be~men, Bo-qevci, Jakovo, Petrov~i} i Progar; 2. u gradskoj op{tini Palilula: Slanci, Veliko selo i Vi{wica; 3. u gradskoj op{tini ^ukarica: Pe}ani, deo Rucke i deo Velike Mo{tanice.

SLU@BENI LIST

... sportskog centra Ko{utwak i Zimowi}eve ulice u Beogradu 43 RP bloka izme|u ulica: Blagoja 13/02. 15 1049 á u celini Parovi}a, @arkova~ke, NH Mire Popare i NH Petra Lekovi}a na Banovom brdu 44 RP naseqa Umka 5/03. 15 1061 á u celini 45 RP dela MZ „Spotrski centar" na 10/03. 15 1062 á u celini teritoriji op{tine ^ukarica ...

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

... 6378/2010/12 6373/2010/12 6372/2010/12 08.11.2010 08.11.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 09.11.2010 09.11.2010 09.11.2010 09.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 od od od od od od od od od od od od ACTAVIS D.O.O., \or|a Stanojevi}a 12, Beograd - Novi Beograd, Srbija BCPP - BALKAN D.O.O., [~erbinova 2a, Beograd - ^ukarica ...

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRBIJE

... Republike Srbije iz 2007. godine i statutima gradova. - stanje 01.01.2010. godine - GRAD BEOGRAD 1 - Barajevo 2 - Vo*~dovac 3 - Vra*ar 4 - Grocka 5 - Zvezdara 6 - Zemun 7 - Lazarevac 8 - Mladenovac 9 - Novi Beograd 10-Obrenovac 11-Palilula 12-Rakovica 13-Savski Venac 14-Sopot 15-Stari Grad 16-Sur*in 17-**ukarica GRAD ...

BROJ STANOVNIKA U BEOGRADU PO POPISU 31. MARTA 2002. GODINE

... 11,7-2,0 973 13,5 6 0,6 7,2 4 4,8 46,9 14.5 11 palilula 1668 10,7-1,6 1923 11,8 17 0,9 10,2 10 6,0 41,4 12.0 12 rakovica 974 9,8 1,1 1092 10,5 13 1,2 13,3 4 4,1 38,7 14.4 13 savski venac 474 11,2-6,1 756 16,4 11 1,5 23,2 2 4,2 44,2 10.5 14 sopot 208 10,2-7,3 346 18,2 7 2,0 33,7 1 4,8 46,4 19.2 15 stari grad 566 10,2-7,2 1012 16,3 8 0,8 14,1 4 7,1 41,1 8.8 16 ^ukarica 1692 10,0 ...

Sadr`aj

... do 13:30h Beograd (Stari grad) Skadarska 23 Telefon: 011/3348-215 Faks: 011/3348-216 Rad sa strankama: 9,00-17,00h, subotom ne radi Beograd (Vo`dovac - {alteri) Zgrada op{tine Vo`dovac Ustani~ka 53 Telefon: 011/3862-615 Faks: 011/3862-614 Rad sa strankama: 7,30 - 16,30h, subotom od 8,00 - 13,00h Beograd (^ukarica ...