Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukrepi

"Mogocna nisi ne prostorna

Z reformo je ukinjena tudi omejitev 10% območij posamezne dr ave članice vključene v ta program. • Ukrepi v gozdarstvu Ukrep je z reformo postal "širši", saj dovoljuje investicijsko podporo v dr avnih gozdovih namenjeno za ekološke in socialne ukrepe.

PROTIHRUPNI UKREPI:

PROTIHRUPNI UKREPI: Protihrupna ograja v Laškem Protihrupna ograja v Laškem Protihrupna ograja v Laškem Protihrupna ograja v Laškem - gabioni za vgradnjo Protihrupna ograja v Laškem - zapiranje stebra Protihrupna ograja v Laškem pritrditev gabiona na steber Protihrupna ograja v Laškem ...

SLOModul 5 3 Prihranki energije

Ukrepi naj bi bili uvedeni po zaporedju navedenem na strani 6 Najprej se izvedejo ukrepi iz prve skupine nato pa se izvedejo ukrepi iz druge skupine(npr.prva skupina -organizacijski ukrepi

Osnutek upravljavskih ciljev in ukrepov za Načrt upravljanja ...

V stolpcu leto izvedbe je navedeno obdobje izvajanja ali rok, do katerega morajo biti končane posamezne dejavnosti. 2.8 Nosilci in sodelujoči V tem stolpcu so naštete organizacije, ki so nosilci (označeni s krepkim tiskom) izvajanja ukrepov ali pa pri tem sodelujejo. 2.9 Sorodni ukrepi Čeprav so ...

Uradni list RS – 139/2006, Uredbeni del

člen (ukrepi pri divjih živalih) Na okuženem območju veljajo za divje živali poleg*ukre-pov iz 6. in 7. člena tega pravilnika tudi naslednji ukrepi: 1. odstreljene ali poginule lisice morajo lovske organi-zacije poslati v preiskavo po programu VURS na Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem ...

Avtorici: Maruška Juhant in Tinkara Cerar, 7. razre d ...

Avtorici: Maruška Juhant in Tinkara Cerar, 7. razre d Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. geogr. in s oc. OSNOVNA ŠOLA RODICA Ukrepi ob poplavah Kamniške Bistrice na območju Domžal v zadnjih dveh desetletjih

MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME KOT PODLAGA ZA IZBOLJäANJE ...

Ukrepi ponavadi niso zapleteni, vendar pa se morajo vodilni v podjetju zavedati, da je spreminjanje organizacijske klime dolgotrajen proces, ki v letu dni sicer obrodi rezultate, vendar ti niso zelo izraziti in prav zato je z vidika motivacije pomembno, da se organizacijska klima ugotavlja vsako leto ...

Priloga 2 Osnutek upravljavskih ciljev in ukrepov za Načrt ...

V stolpec SP (stopnja pomembnosti) bomo na delavnici vpisali mnenje udele encev glede pomembnosti posameznih ukrepov. SPKodaOperativni cilj/ukrep Predvidene dejavnosti Leto/a izvedbe Nosilci in sodelujoči Sorodni ukrepi A1 Travišča nad gozdno mejo so prepuščena naravnim procesom, razen na ...

Večstanovanjski*objekt*Pajkova*ulica* 22,*v*Mariboru*

Primer dobre prakse na področju uvajanja ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti zgradb, 2011 Uvod 2 * Kazalo*vsebine* 1 Uvod ..... 3 2 Ukrepi za zmanjšanje ...

1. Ker prihranite.

Z ukrepi lahko mesečni račun za električno energijo zmanjšate kar do 50 % 1. 2. Ker prispevate k čistejšemu okolju. Približno 35 % električne energije v Sloveniji proizvedemo iz