Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukucajte

Uputstvo za podešavanje news klijenta

News 2. u polje Display Name ukucajte svoje Ime i prezime, kliknite Next > 3. u polje E-mail address ukucajte Vas username@beotel. net Next > 4. u polje News (NNTP) Server ukucajte news.beotel.net Next > 5.

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA odaberite u Outlook Express-u: 1. Tools ... Accounts ... Add ... Mail 2. U polje Display name ukucajte svoje ime i prezime Kliknite Next > 3.

SMS usluge Banca Intesa Za koriš*enje SMS usluga Banca ...

AKTIVIRANJE SMS OBAVEŠTENJA: - Za aktiviranje obaveštenja Potrošnja po kreditnoj kartici, ukucajte i pošaljite: a potrosnja xxxxxx, gde xxxxxx predstavlja poslednjih 6 cifara broja kartice Primer: a potrosnja 123456 - Za aktiviranje obaveštenja Uplate iz inostranstva na devizni ra un, ukucajte i ...

Kako da kreirate porodično stablo u PowerPointu

Kako da kreirate porodično stablo Početak porodičnog stabla 1. U najgornje polje, ukucajte ime osobe od koje želite da počnete porodično stablo.

Uputstvo za povezivanje na EUnet Internet - dial up pristup

U polje Telephone number ukucajte jedan od EUnetovih pristupnih brojeva (spisak EUnetovih pristupnih brojeva možete naći na strani Kontakt), uključite opciju Use area code and dialing rules.

Vodič za ADSL instalaciju

U polje User name ukucajte e-mail adresu, u polje Password lozinku, a u polje Confirm password ukucajte lozinku još jednom. Isključite opcije Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer i Make this the default Internet connection.

SAJT ZA 0€ - PROMO!

www.admiralhost. com Korak 10 Slika 1.10 Ukucajte podatke Vaše platne kartice i pritisnite Continue Checkout. Upravo ste završili kupovinu hostinga i domena.

Uputstvo za korišćenje

Popunite potrebna polja: novi Pin, Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte novi PIN), lozinka (Vaša lozinka kao potvrda identiteta) .Podešavanje Pin

Instalacija i konfigurisanje modema

Na obele enom mestu ukucajte +cgdcont=1, "IP","gprsinternet" i pritisnite OK Model telefona: Ukucajte: Nokia +cgdcont=1,"IP", "gprsinternet" Siemens +cgdcont=1,"IP", "gprsinternet" Motorola +cgdcont=2,"IP", "gprsinternet" Ericsson +cgdcont=3,"IP", "gprsinternet" Sve prethodne prozore potvrdite sa klikom ...

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE INTERNET EXPLORER-a 6.0, 7.0, 8.0

6 U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online.bancaintesabeograd.com , kliknite na dugme Add . Ako je potrebno, štiklirajte kucicu za Require server verification (https:) for all sites in this zone , a potom kliknite na dugme OK :