Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ullaj

Prroocceessss CCoonnttrrooll aanndd OOppttiimmiizzaattiioonn ...

; A. «ullaj 2; F. Kongoli 3; 1 Agricultural University of Tirana, Dept. of Agronomy, Tirana Albania; 2University of Tirana, Dept. of Chmst.

Key to the Ottoman-Turkish conversation-grammar

L>^ ' Ullaj i ^ ' ^ '^ i i Z =^ Zj '• Zj ^ Ub l^y liJa! Ss~U»-i_sli!^!Key: 1. Te ^stun ie.-te iki ustunten (S and < are different aspects of ZJ)-2. Dal esre di: dal iki ^sre din.

ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID SKOLAN FÖR KEMIVETENSKAP

ullaj@kth.se. På varje avdelning finns ett skyddsombud som representerar arbetstagarna. Catharina Silfwerbrand Lindh är skolans huvudskyddsombud och sitter med i skolans samverkansgrupp.