Sputtr.com | Alternative Search Engine

Unapitisha

Nasari za miche

Udongo bora wa bustani la miche unahitaji kuwa: • Mwepesi na uwezao kubebwa kwa urahisi; • Na uwezo wa kushikilia mbegu kikamilifu; • Hauna kwekwe ama mbegu za magugu na magonjwa; • Unapitisha maji kwa urahisi hata yakiwa mengi; • Unapitisha hewa ya kutosha na kwa urahisi kwenye mizizi; • ...

MAELEZO YA MSINGI KUHUSU MAHINDI - Maize(zea mays) - BUSTANI ...

Inashauriwa kuhakikisha kuwa udongo wako unapitisha hewa ya kutosha ili kusaidia viumbehai waishio kwenye udongo wanaozalisha hivi virutubisho kuweza kukua.