Sputtr.com | Alternative Search Engine

Undervisningen

Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 289 . Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen . Peter Hasselskog

Peter Hasselskog - Slöjdlärares förhållningssätt i ...

Institutionen för mat, hälsa och miljö Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen av Peter Hasselskog AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet för vinnande av doktorsexamen framläggs till offentlig ...

Proficiency Guidelines

1 | ACTFL ProFiCienCy GuideLines 2012 © ACTFL, inC., 2012 ACTFL Proficiency Guidelines 2012 AmericAn council on the teAching of foreign lAnguAges 1001 n. fAirfAx st., suite 200 | AlexAndriA, VA 22314 ph 703-894-2900 | fax 703-894-2905 | www.actfl.org sPeAKinG, WriTinG, lisTeninG, and reAdinG

I UNDERVISNINGEN

5 Välkommen! Genusperspektiv ska föras in i undervisningen, men hur går det egentligen till? Könsmedveten pedagogik låter väl bra, men vad innebär det kon-kret?

2010:087 EXAMENSARBETE Individualisering i undervisning - en ...

2010:087 EXAMENSARBETE Individualisering i undervisning - en kvalitativ undersökning av lärares möjligheter och svårigheter att anpassa undervisningen efter sina elevers olikheter Anders Burman Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen ...

Retreaten omfatter 2 halve og 4 hele dage med intensiv ...

af tavshed gælder ikke i meditationshallen, hvor undervisningen foregår. Retreaten finder sted på Sjælland, i Kajestenshuset, beliggende i et naturskønt og isoleret

PRAKTISK PRO BLEM- LÖSNING

18 2.5 Problematisera undervisningen Min åsikt är att det är viktigt att problematisera undervisningen. I den rikhaltiga litteraturen som behandlar problembaserat lärande eller problem-baserad inlärning (PBL eller PBI) motiveras angreppssättet från flera angrepps-punkter (12, 13, 14, 15).

Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande ...

Gemensamt för undervisningen i stu dierna som ingår i avhandlingen är att innehållet är organiserat i äm nesövergripande teman och att ett undersökande arbetsätt tillämpas.

Faglig videnstilegnelse gennem sproglig interaktion

Undervisningen skal i mindre grad rettes mod de modne funktioner end de modnende. Med andre ord så skal undervisningen rettes mod fremtiden ikke fortiden (Engström 1986, p. 136).

Revolusjon i språk- undervisningen

Tverrfaglighetsmoten som rir NTNUs ledelse for tida, for-tjener et kritisk søkelys, mener vår nye spaltist, professor Gunn Imsen. Nesten alle tverrfaglige prosjekter har et teknologisk fokus.