Sputtr.com | Alternative Search Engine

Unimediteran

Fakultet za strane jezike, Univerzitet „Mediteran"

Fakultet za strane jezike, Univerzitet „Mediteran" organizuje 1) kurseve: - opšteg engleskog jezika - poslovnog engleskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, menadžment i marketing, turizam i hotelijerstvo, građevinarstvo i medicina) - opšteg italijanskog jezika ...

UNIVERSITY “MEDITERANNEAN” PODGORICA MONTENEGRO BUSINESS ...

Web: www.fps.unimediteran.net . 2.4. Performers: Montenegro Business School, University “Mediterannean” Podgorica, University of Debrecen (Hungary), Wageningen University (The Netherlands), Hohenheim University (Germany) Scottish Agricultural College (Great Britain) and Budapest Business ...

Akademska titula (skraćenica)

Fotografija Akademska titula (skraćenica) Prof. dr Ime Janko Prezime Radulović Puni naziv akademske titule Redovni profesor Broj telefona 067 589 588 e-mail janko.radulovic@unimediteran.net C.V. (do pola stranice) - stečeno obrazovanje, usavršavanje - radno iskustvo (do 10 godina unazad ...

Univerzitet „ Mediteran" Podgorica

B I L T E N Univerzitet „Mediteran" Podgorica www.unimediteran.net Univerzitet „Mediteran" Podgorica Vaka Đurovića b.b. Broj : 05 Godina : 2007.

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ...

Upravni odbor Univerziteta "Mediteran" na osnovu člana 24 stav 1 alineja 15 u vezi sa članom 111 stav 6 Statuta Univerziteta, na predlog Senata Univerziteta, na VIII sjednici odr anoj 9.

Obrazovanje za novi milenijum

È ast nam je što ste odabrali da postane-te dio akademske zajednice Fakulteta za turizam. Vaš izbor je pravi jer vas ovdje èekaju profesori i asistenti koji æe vas svo-jim znanjem i entuzijazmom pripremiti za zahtjevan svijet turistièke privrede XXI vije-ka!

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO ISPITNA PITANJA 1. Stvarna prava 2. Vrste subjektivnih građanskih prava 3. Pravo na privatnost 4. Pravo na čast i ugled 5.

U n i v e r z i t e t „M e d i t e r a n" P o d g o r i c a

Adresa: Vaka Đurovića b.b, 81 000 Podgorica Tel: 020 409 200; 409 204; Faks: 020 409 232 Website: www.unimediteran.net; E-mail: office@unimediteran.net

Dynamic Models of Arts Labor Supply

0 POPOVIC, Milenko Mediterranean University, Montenegro Business School, Kralja Nikole 114, 81000 Podgorica, Montenegro Phone number: ++382 69 529 927 / ++382 20 207 460 Fax number: +382 20 602 545 Email address: milenko.popovic@unimediteran.net URL page: http://fps.unimediteran.net/navigacija ...

•Atlas Groupincludes over 25 member companies in Serbia and

•Itoffersthe following degree programs: •Bachelorof Science programs in tourism, hotel management and trade; •Business administration (programs in finance and marketing) ; •Information technology; •Visual Arts; •Faculty of Lawand •Facultyof Foreign languages •Web address: www. unimediteran. net