Sputtr.com | Alternative Search Engine

Universitetit

UNIVERSITY OF SHKODER LUIGJ GURAKUQI LAW FACULTY LEDINA ...

Forms of the corruptive practices (taking in consideration the world experience) Ñ Economic corruption-Misuse of an official position ;-Bribery ;( offering & receiving bribes)-Misuse of the public funds ;-Active corruption of judges, prosecutors and other justice officials ;-Passive corruption ...

Fjalim i presidentes së Universitetit Europian të Tiranës ...

Fjalim i presidentes së Universitetit Europian të Tiranës Dr. Teuta Dobi mbajtur në konferencën ndërkombëtare 'Potenciali i teknologjisë së informacionit për pjesëmarrje ekonomike dhe sociale' 11 Janar 2011 Dear Colleagues, honoured professors of University of Salento and of the ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS REKTORATI ...

republika e shqipËrisË . universiteti i tiranËs . rektorati . rregullore . e universitetit tË tiranËs . miratuar me vendim nr. 5, datë 12.04.2010

STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Shtojca 3: Verzioni i Statutit të Përkohshëm STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS Pjesa e I: Dispozitat e Përgjithshme Neni 1 Universiteti i Prishtinës (tani e tutje referohet si 'Universiteti') është themeluar në Kosovë si institucion publik i arsimit të lartë i ...

Draft statute of the University of Mitrovica

Statuti Universiteti i Prishtinës Senatii Universitetittë Prishtinës në mbledhjen e mbajtur më 05 korrik 2004 e miratoi këtë Statut të Universitetit të Prishtinës.

SUT SCIENTIFIC OBSERVERISSUE 1 JUNE 2010

... arben hoti, m.a. ndikimi i gjinisË nË marrËdhËnien mes nivelit tË ankthit dhe pritshmËrisË pËr arritje (sukses) tek tË rinjtË e universitetit tË shkodrËs ..... 248 terminology ...

Martti Koskenniemi

... Cherceur-Associé 2007-Previous academic positions (1994-2010) - The Academy of Finland Academy Professor 2005-2010 - University of Cambridge : Arthur Goodhart Visiting Professor of Legal Science 2008-2009 - Occupant of La Chaire Henri Rolin , Université Libre de Bruxelles, Vrije Universitetit Brussels ...

broshure 56 faqe

Hotel Dajti, Bulevardi i gjate,spektakolar, Deshmoret e Kombit, dhe kampusi i Universitetit u ndertuan gjate periudhes italiane; ndersa ndertesat e Ministrise prapa Sheshit Skenderbeg datojne gjate viteve te Mbretit Zog, se bashku me shume ndertesa te tjera ne qytet.

DIATOMET E PJESES SHQIPTARE TE LIQENIT TE SHKODRES

vËshtrim i pËrgjithshËm mbi diatometË ( bacillariophyceae ) e liqenit tË shkodrËs diatomet e pjeses shqiptare te liqenit te shkodres

Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës ...

Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës, në bazë të vendimit të Qeverisë së Kosovës 04/134, të datës 14 korrik 2010: