Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetska

CIP - Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska ...

4 National Multisectorial Commission on HIV/AIDS The National Multisectorial Commission on HIV/AIDS has coordinated the preparation of the National AIDS Strategy 2007 ...

Albania

12.11.2009: Albania: 1: Gjovreku: Joli Eleni: Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports: Tirana: 2: Jaupaj: Arben: Public Library of Berat: Berat: 3: Marku: Ilda ...

Konferenca COBISS 2006 – prijavljeni udeleženci

2 32. Ovčina Ismet Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo 33. Šimić Angelina OSLOBOĐENJE Sarajevo 34. unić Enisa Narodna i ...

UNIVERZITETSKA IZDANJA

UNIVERZITETSKA IZDANJA (publikacije koje su dobile univerzitetsku suglasnost nakon konstituisanja Izdavačkog savjeta - 03. 03. 2004. godine) 1. Udžbenik ...

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, PODGORICA

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, PODGORICA SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC JUN 2010 1. Slansky, Bohuslav: Slikarske tehnike, 2010. 2. Izbori i izborno ...

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, PODGORICA

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, PODGORICA SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC NOVEMBAR 2009 1.Generalić-Radojičić, Diana: Graditeljsko nasljeđe opštine Herceg ...

Ivan Cvitkoviæ: Socijalna nauèavanja u religijama ['Social ...

Ivan Cvitkoviæ: Socijalna nauèavanja u religijama ['Social Doctrines in Religions], Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2007. 333pp.

Cenovnik za uslugi vo Centarot za konferencii i studii

Dopolnitelni nadomestoci: Uslugi Cena Vremetraewe Opis Oprema za prevod 100 evra Dnevno Komplet od 75 slu{alki Osve`uvawe 2 evra Po lice sok, kafe, mineralna voda ...

SPISAK PUBLIKACIJA KOJE SU DOBILE

SPISAK PUBLIKACIJA KOJE SU DOBILE UNIVERZITETSKU SAGLASNOST (2001 - 2003. ) 1. „Praktikum iz optike" autor prof. dr. Nada Gabela - Prirodno-matematički fakultet 2.

Konkurs za upis studenata

18.06.2006. Univerzitet u Tuzli Konkurs za upis studenata UNIVERZITET U TUZLI Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu bene novine Tuzlanskog kantona ...