Sputtr.com | Alternative Search Engine

Unyonista

KEYNOTE SPEECH TO THE NATIONAL WORKERS CONGRESS

May diskriminasyon laban sa mga unyonista, abuso ng kapangyarihan, at pag-iwas at paglabag sa CNA. At nakababahala rin ang mga away sa loob at sa pagitan ng mga unyon.  The CSC is being asked to conduct conciliation and mediation and union account examination, improve the system of registering and ...

LAHAT pArA sA IsA sA pArA sA LAHAT

Gabay tunGo sa PanGkasarianG PaGkakaPantay- Pantay Para sa mGa unyonista in the aGriculture, Food, hotel and caterinG sectors

Misyon sa Pilipinas - Report ng Special Rapporteur sa mga ...

pahina 2 Buod Nitong nakalipas na anim na taon, maraming naganap na extrahudisyal na exekusyon ng mga aktibistang leptis. Ang mga pagpatay ay nagwaksi sa mga pinuno ng lipunang sibil, kasama ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, unyonista at tagapagtaguyod ng repormang panlupa; nagtanim ...

Pagbibigay-kahulgan sa mga Simbolo, Pahiwatig at Imahe

Bukod sa pagiging makata, isa rin siyang mamamahayag, unyonista at makabansa. Itinuturing siyang higante ng panitikang Pilipino. Ang kanyang hindi mapapantayang pagmamahal sa bayan at sa uring manggagawa ay napatunayan nang ikinulong siya ng lima at kalahating taon mula 1951 hanggang 1956.

HUMAN SECURITY ACT

Kung noon ay akusadong mga rebeldeng NPA o supporter ng NPA ang mga unyonista katulad sa Robina at Console Farms sa Bulacan, ngayon ay tiyak na gagamitin ng gobyerno ang "terorista" para lalong bigyang matwid ang pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa.