Sputtr.com | Alternative Search Engine

Upewnij

Quick Setup Guide

Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że karty radiowe działają poprawnie. 2. Przykręć dołączoną do urządzenia antenkę do gniazda antenowego.

ZAPOBIEGANIE WWOZOWI NIEUPRAWNIONYCH OSÓB DO WIELKIEJ ...

Na każdym postoju - przed kontynuacją podróży:  Upewnij się, czy nie ma żadnych przecięć ani dziur w plandece.  W szczególności upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń w dachu.  Upewnij się, że nikt nieuprawniony nie dostał się do pojazdu i nie ukrywa się w nim.  Upewnij się, że ...

ENGLISH 4 POLSKI 11 РУССКИЙ 18 EESTI 26 LATVISKI 33 ...

Czyszczenie Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków ściernych, środków do szorowania ani płynów takich jak alkohol, nafta lub aceton. 1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania.

Register your product and get support at

Upewnij się, że napięcie • źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu urządzenia. Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, • że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

AirLive_WL-5450AP_Quick Setup Guide

Upewnij się, że komputer jest zaadresowany adresem IP z tej samej podsieci (np. 192.168.100.x) Ñ W przeglądarce w polu adres wprowadź 192.168.100.253.

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Podłączenie i Konfiguracja Przed włączeniem rejestratora upewnij się że że zainstalowano twardy dyski podłączone są kamery i pozostałe urządzenia. 2.1 SATA HDD Instalacja twardego dysku Dysk twardy SATA HDD musi być zainstalowany i podłączony przed uruchomieniem rejestratora.

Drukarkaetykiet Instrukcja obs³ugi

Upewnij siê, czy pokrywa jest zamkniêta. Wydruk jest niewyraŸny lub kiepskiej jakoœci 1. Wyczyœæ g³owicê piórem czyszcz¹cym. 2. Ustaw prêdkoœæ i nasycenie koloru.

začínáme alapismeretek start start - prepare for setup

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. 2) Podłącz do urządzenia przewód połączeniowy, a następnie podłącz przewód zasilający do przewodu połączeniowego.

From Setup to Printing

Drukarka nie działa. • Upewnij się, że drukarka została dodana do systemu: aW menu Apple wybierz program Chooser . b Wybierz właściwą drukarkę w lewym oknie programu Chooser.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WRAZ Z WARUNKAMI GWARANCJI Uwaga do rodziców/opiekunów: Jako rodzic/opiekun jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twojego dziecka, dlatego zanim Twoje dziecko po raz pierwszy wsiądzie na rower upewnij się, że: • zakupiony rower jest odpowiednio dobrany dla ...