Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uporabnika

Setting up IMI: guide for the fi rst user in an authority

Setting up IMI: guide for the fi rst user in an authority 5 Foreword Dear IMI user, It is a great pleasure for me to welcome you to the Internal Market Information System (IMI).

Database on Medicinal Products authorised in the Republic of ...

In the field *Tip uporabnika* the first option from the drop-down list should be selected. To send the registration request click the button *oddaj naročilo*.

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za ...

na zahteve uporabnika. Knowledge and understanding: On completion of this course the student will be able to • demonstrate knowledge and understanding of circuit

Avtomatično zajemanje in merjenje jakosti GPRS signala s ...

V primeru prisotnosti GPRS omre ja in ustrezne jakosti GPRS signala, se vsi podatki transakcije, razen identifikacije uporabnika, med terminalom 1 (slika 2) in procesnim centrom 5 prenesejo po GPRS podatkovnem kanalu (identifikacija uporabnika se izvrši po govornem kanalu, ki ga je vzpostavil uporabnik z ...

Smoker

... as instrukcija 34 lv naudojimo vadovas ir montavimo instrukcijos 37 lt instrukcja uŻytkownika i sposÓb montaŻu 40 pl manual do utilizador e instruÇÕes de montagem 43 pt manualul utilizatorului Şi instrucŢiuni de asamblare 46 ro prÍruČka pou ÍvateĽa a montÁ ne pokyny 49 sk priroČnik za uporabnika in ...

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, SLOVENIJA, 4 ...

Telefonski promet je odhodni promet (notranji in mednarodni) iz fiksnega ali prenosnega oziroma mobilnega telefonskega aparata uporabnika. Telephone traffic covers outgoing calls (national and international) from users' fixed or mobile telephones.

Analizaadaptivnegausmerjanjazizmeniÿ cnim

Uporabauˇcinkovitegaadapti-vnega postopkausmerjanjajekljuˇcnegapomenatakosstaliˇsˇca uporabnika, kiˇzelizagotovljenokakovoststoritve, kot sstaliˇ sˇ caoperaterja, kimoraoptimiratiizkoriˇ sˇ cenost satelitskegaomreˇzjazmedsatelitskimipovezavami.

MEDICINSKA ANTROPOLOGIJA IN BIOMEDICINA V SODELOVANJU ...

SKLOP/SECTION 3: Komplementarne in alternativne medicine: med predsodkom znanstvenika in izkušnjo uporabnika / Complementary and alternative medicines: between the prejudice of the scientist and the experience of the user Diskutantka / Discussant : Mojca Ter*elj • Vanja Kova*i* (Univerza v Oxfordu ...

CRO

• Maksimalna dovoljena teža uporabnika je 110 kg. • Z roko ne segaj v območje vzmeti! • Uporabnik ne sme sam popravljati ali menjati delov stola.

POHIŠTVO / FURNITURE 2010/11

funkcija pohištva pa zadovolji prav vsakega uporabnika. Nježne i prirodne boje namještaja predsoblja Six će nas dočekati ili povesti u novi dan.