Sputtr.com | Alternative Search Engine

Upotrebi

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

Application of Anti-discrimination Law and Law on the Use of Languages in Kosovo Public Companies Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

THEORIES ON DRUG ABUSE

THEORIES ON DRUG ABUSE Selected Contemporary Perspectives Editors: DAN J. LETTIERI, Ph.D. MOLLIE SAYERS HELEN WALLENSTEIN PEARSON NIDA Research Monograph 30

IPS SITAN INVENTAR

IPS SITAN INVENTAR IPS “Sitnog inventara” omogućava vođenje sitnog inventara na zalihi i upotrebi količinski i vrednosno. Ovaj informacioni podsistem omogućava izradu, štampu sledećih dokumenata i pregleda:

GOSPODARSKI POJAS - STRATEŠKI ČIMBENIK PROMETNO ...

Pomorsko dobro - u funkciji gospodarskog pojasa Maritime public property - functioning as exclusive economic zone Promatrano od morske obale prema morskoj pučini, na kojoj se nalazi područje gospodarskog pojasa, pomorsko je dobro prvi institut dobra u općoj upotrebi, tj. javnog dobra, koji po svojem ...

Kompletna knjiga za Branka1

Osnovni razlozi za to su: • neizmerna količina energije • mogućnost pretvaranja u električnu energiju pomoću vetrogeneratora • pad cena vetrogeneratora i prateće opreme srazmerno sve većoj upotrebi energije vetra • ekološki potpuno čist način pretvaranja energije • mala zauzetost ...

INTERIM REPORT

Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 53/1995, 3/1996, 54/1996, 32/1997, 101/2005) prirodna bogatstva (zemljište, šume, vode, vodotoci, rude i dr.) i dobra u opštoj upotrebi (javni putevi, parkovi, trgovi, ulice i dr.) su proglašeni dr avnom svojinom. 1 Tokom ...

INFINITIVE IS DIFFICULT TO LOSE: What Governs Variation of ...

present .3 RD SG that way ' It is shameful to speak that way. ' 1 Serbian is taken as the official language of Serbia and Montenegro (country code SCG), as stated in LK: U SCG u slu benoj upotrebi je srpski jezik ekavskog i ijekavskog izgovora.

GRUNDFOS COMFORT

Osobe sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima ne smeju koristiti ovaj proizvod, osim ako su pod nazdorom ili su podučene o upotrebi ovog proizvoda od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primeru ...

zasnivaju na aktivnoj upotrebi jezika u medijima, uključivanje književnih tekstova u korpus predstavlja novi pristup problemu, koji je opravdan pretpostavkom da dugotrajna

DUGOG DEJSTVA U ORALNOJ HIRURGIJI - c LINIc AL SIGNIFIc Acy ...

duže vreme regresije pri upotrebi etidokaina (vreme od početka regresije anes-tezije do potpunog oporavka mekih tkiva) može omogućiti lakšu kontrolu bola