Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uradno

/ ORIGINAL - URADNO OBVESTILO O UVOZU /

EVROPSKA SKUPNOST / EUROPEAN COMMUNITY URADNO OBVESTILO O UVOZU / IMPORT NOTIFICATION 2. Država članica uvoza / Member State of import 3.

The 9/11 Commission Report

List of Illustrations and Tables ix Member List xi Staff List xiii–xiv Preface xv 1. “WEHAVESOMEPLANES” 1 1.1 Inside the Four Flights 1

and a step forward in sound quality that raises the bar to a ...

www.bowers-wilkins.com It’s that time again. When B&W unveils the latest edition of its 600 Series. It’s been going on since the mid-1990s.

The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1

CATEGORIES IN THE IAEA SAFETY SERIES A new hierarchical categorization scheme has been introduced, according to which the publications in the IAEA Safety Series are grouped as follows: Safety Fundamentals (silver cover) Basic objectives, concepts and principles to ensure safety.

GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS

N° 15, 2002] Postopek segrevanja blaga , dokler ne dose e najni je temperature za najkrajši čas v skladu z uradno priznano tehnično specifikacijo [ISPM št. objave 15, 2002] Hitch-hiker pest Naključni škodljivi organizem See Contaminating pest Glej Naključni škodljivi organizem Host pest list liste d ...

Barricade™N Draft 11n Wireless 4-port Gigabit Broadband Router

Za uradno izjavo o skladnosti ES glejte razdelek za ustrezni izdelek na spletni strani http://www.smc.com . [Slovak] Spoločnosť SMC Networks týmto vyhlasuje, e toto zariadenie Radio LAN spĺňa základné po iadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

From SMC's line of award-winning connectivity solutions

Za uradno izjavo o skladnosti ES glejte razdelek za ustrezni izdelek na spletni strani http://www.smc.com . [Slovak] Spolo*nos3 SMC Networks týmto vyhlasuje, e toto zariadenie Radio LAN sp45a základné po iadavky a 6alšie príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Z A K O N O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 13 H KONVENCIJI O ...

začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo. 5. člen – Razmerje do Konvencije

GARANTNO PISMO/LETTER OF GUARANTEE

... In what Way _____ Soglašam, da diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 7 uradno prečiščeno besedilo), shranjuje in uporablja ...

Determination of ash content in Slovenian wines by empirical ...

Vrednosti, izračunane z literaturnimi enačbami, smo primerjali z eksperimentalno določenimi vrednostmi, dobljenimi z uradno metodo (žarenje v peči).