Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uredan

Endoskopska dakriocistorinostomija Endoscopic ...

(meseci) 56 Epifora Uredan Staphylococcu s aureus Dakriocistorinostomija levo 20 64 Epifora Uredan Uredan Dakricistorinostomija levo 12 83 Epifora i

Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u ...

Od 111 boles-nica sa ASC-US nalazom kod 52 (46,85%) kolposkopski nalaz bio je uredan, pa su vraćene na dalje praćenje, dok je kod 59 (53,15%), zbog patološkog kolposkopskog nalaza, Tabela 3 Zbirni prikaz benignih i patoloških nalaza kod bolesnica sa atipičnim skvamoznim ćelijama (ASC) neodređenog ...

U ovome izdanju - in this issue: HRVATSKA/ CROATIA ČILE ...

tall heavy • ČEP / STOPPER: pluteni / cork - uredan / OK ■ OPREMA / DESIGN: decentno / decent • etiketa / label: u dva dijela / in two parts - pregledna,

Poreme}aj agregacije trombocita nakon cijepljenja DTP-Polio ...

Klini~ki status kod prija-ma bio je uredan. Laboratorijski nalazi prije cijepljenja tako|er (SE: 4/7; L: 10,8 × 10 9, Trb: 423 ×10 9; KKS s DKS bila je uredna; CRP: 0,1 mg/L; uredan koagulogram).

SMJERNICE ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU BOLESTI ŠTITNJAČE

SMJERNICE ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU TIREOTOKSIKOZE TSH EUTIREOZA TSH sni en FT4 (T4) TSH uredan FT4 (T4) povišen TIREOTOKSIKOZA FT4 (T4) uredan SUPKLINIČKA HIPERTIREOZA dif. dg. sistemska bolest FT3 (T3) uredan TSH povišen FT4 (T4) uredan FT4 (T4) povišen vidi algoritam hipotireoze * FT4 (T4) u slučaju kliničke sumnje ...

ULTRAZVUK MOZGA NOVOROĐENČETA

Ultrazvučna pretraga ima veliku prognostičku vrijednost; ako je neonatalni UZ mozga uredan, velika je vjerojatnost za uredan ishod djeteta. Cistična periventrikularna leukomalacija nedonoščeta u pravilu znači ishod cerebralne paralize, jednako tako i subkortikalna leukomalacija u donošenog ...

DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE SMJERNICE KOD DIFERENCIRANOG ...

ČVOROVI ŠTITNJAČE (palpacija) TSH i UZV TSH sni en SCINTIGRAFIJA Funkcionalni "vrući" čvor koji odgovara kliničkom nalazu izofunkcionalni ili nefunkcionalni ("hladni") čvor ili kombinacije "vrućeg" i "hladnog" čvora TSH uredan ili povišen UZV PUNKCIJA pod kontrolom UZV-a Evaluacija hipertireoze CITOLOŠKI NALAZ ...

uredan. Akopodnositeljneotkloninedostatkeurokuizstavka 4 ...

Akopodnositeljzahtjevaotkloninedostatkeurokuizstavka 4. ovoga~lanka, smatrat}esedajezahtjevodpo~etkabio uredan. Akopodnositeljneotkloninedostatkeurokuizstavka 4. ovoga~lanka, pase uslijedtoga ne mo`epostupatipozahtjevu, smatrat}esedaonnijenipodnesen, o~emu}eMinistarstvo donijetizaklju~ak ...

ZA TRAJNU FASADU I UREDAN INTERIJER

3/04 2 m AJSTOR P loče su izrađene na bazi toplinski obrađenih smola, homogeno učvršćenih drvnim ili celuloznim vlaknima te prešane pod visokim pritiskom i temperaturom.

EXTRACTION OF PERMANENT UPPER CENTRAL INCISORS Dušan ...

trolni snimak (slika 7), uz uredan klinički nalaz i sa anamnestičkim podacima koji ne ukazuju na bilo kakve subjektivne i objektivne tegobe pacijentkinje.