Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uredbo

REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

30.4.2004 Official Journal of the European Union L 139/1 EN I (Acts whose publication is obligatory) REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

REGULATION (EC) No 638/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

I (Acts whose publication is obligatory) REGULATION (EC) No 638/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31March2004 on Community statistics relating to ...

COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000

30.6.2000 EN L160/1 Official Journal of the European Communities I (Acts whose publication is obligatory) COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000 of 29May2000 on ...

Uradni list št. 30, 3. 4. 2007

Uradni list št. 30, 3. 4. 2007 1516 . Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 3997. Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni ...

UREDBA oorganizacijiindelovanjusistemaopazovanja ...

UREDBA oorganizacijiindelovanjusistemaopazovanja, obveščanjainalarmiranja (Uradnilist RS, št. 45/97) I. OPAZOVALNOOMRE JE INSPOROČANJE PODATKOV 1. člen Vsakdo ...

OPOZORILO

OPOZORILO Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

About this Guidance

Uvodne smernice za uredbo CLP CLP je Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP)

UREDBA O NAMENITVI DELA DOHODNINE ZA DONACIJE (neuradno ...

UREDBA O NAMENITVI DELA DOHODNINE ZA DONACIJE (neuradno prečiščeno besedilo vključuje predpisa iz Uradnega lista RS št. 30/07 in 36/07) 1. člen S to uredbo se ...

INVESTICIJSKI PROGRAM Z ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI

OB * INA HRPELJE - KOZINA IP IP izdelala Obmo * ...

II. IZPLAČILA

II. IZPLAČILA A - bruto plača - redno delo A010 redno delo A020 razlika do minimalne plače A030 razlika med minimalno in obračunano plačo A040 razlika do plače ...