Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ushtarake

Military Technical Agreement

Military Technical Agreement Article I: General Obligations 1. The Parties to this Agreement reaffirm the document presented by President Ahtisaari to President Milosevic and approved by the Serb Parliament and the Federal Government on June 3, 1999, to include deployment in Kosovo under UN ...

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

Një shtysë më tepër për organizimin e ALMEX, është tradita e hershme e prodhimit të armatimeve, pajimeve e uniformave ushtarake (Poliçan, Gramsh etj), tradite e cila ndien nevojën sot për një force lëvizëse marketimi që do ta bënte të njohur si në nivel kombëtar ashtu dhe ...

REVISTA USHTARAKE

3 PëRmBAjTj A RUBRIKA E PARë I. "Nga siguria kombëtare tek siguria kolektive?" Të flasim për detyrimet dhe sfidat e vendit dhe të FA pas-anëtarësimit në nATO deri në vitin 2015" 9 Nga Anëtarësimi "de Jure" në Integrimin "de Facto" - Një vështrim perspektiv i sfidave të FA të ...

PLANI KOMBETAR PER ZBATIMIN E MSA

rretheve gjyqesore; gjykatat e krimeve të renda; gjykatat ushtarake; gjykatat e apelit; gjykatat e apelit të krimeve të renda dhe gjykatat ushtarake të apelit.

Program Change of Command CommanderKosovo Forces

Ju keni inspiruar mirëbesim tek institucionet civile nëpërmjet angazhimeve të vazhdueshme sistematike të udhëheqësve kyç tek institucionet e përkohshme vetëqeverisëse, komunitetet e ndryshme religjioze, fraksionet e mëhershme ushtarake brenda Kosovës, dhe tek aktorët lokal politik, duke ...

SHTABI I PËRGJITHSHËM I FA

Institucionet Arsimore Ushtarake të jenë kullat e mendimit të pavarur, aty ku oficerët dhe nënoficerët të mund të prodhojnë ide që mund të çojnë në përmirësime në Forcat e Armatosura dhe në kryerjen e operacioneve ushtarake.

EDIcIoNI 2008 - NJË MUNDËSI MË TEPËR “Një mundësi më ...

het duke ndërmarrë fushata ushtarake apo duke organizuar embargo ekonomike e sociale. Terrori nuk luftohet me terror, urrejtja nuk shuhet me urrejtje, plaga nuk

Përmbledhje e Shkurtër për Shqipërinë

Sistemi i gjykatave të zakonshme përfshin gjykatat e shkallës së parë (të organizuara në 36 rrethe gjyqësore në gjithë vendin), gjykatat e apelit, gjykatat ushtarake të shkallës të parë dhe të apelit, dhe Gjykatën e lartë.

QEVERIA E PËRGJITHSHME E KOSOVËS

ii Qeveria e përgjithshme e Kosovës Buxheti 2003 Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm Anëtarë të Këshillit Ekonomik dhe Fiskal Kam nderin që anëtarëve të Këshillit Ekonomik dhe Fiskal (KEF) dhe Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) t'u ...

KFOR COMKFOR's Speech

Gjithashtu, dëshiroj t'i kujtoj të gjithë kolegët tanë që në këtë çast shërbejnë në zona tjera më të ndjeshme: ne i përkasim të njëjtës familje ushtarake dhe jemi krenarë për atë që ata po bëjnë për të sjell stabilitet në vendet e tjera.