Sputtr.com | Alternative Search Engine

Usposabljanje

EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 23.11.2011 COM(2011) 787 ...

european commission brussels, 23.11.2011 com(2011) 787 final communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social

Five Education Benchmarks for Europe

EAC_A4_benchmark_triptik_NC_30_08_518_EN_D__2009.indd. Five Education Benchmarks for Europe TRENDS 2000-2008 The curves show progress in each benchmark.

MEDIA 2007 — Development, distribution, promotion and ...

MEDIA 2007 — Development, distribution, promotion and training — Call for proposals — EACEA/02/11 — Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe

Teacher Training: the context of the Knowledge Society and ...

Izvirni znanstveni prispevek 26 Teacher Training: the context of the Knowledge Society and Lifelong Learning, the European dimension and the main trends in France Usposabljanje u č iteljev: kontekst dru be znanja in vse ivljenjskega u č enja, evropska razse nost in glavni trendi v Franciji ...

Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za ...

Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih. III. Pogoji za predložitev ponudbe na posamezni sklop javnega povabila Sklop I - krajše usposabljanje, ki traja 2 meseca Izvajalci, ki imajo redno zaposlenih od 1 do vključno 10 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov ...

Developments in Teacher Education in Finland. In-service ...

Developments in Teacher Education in Finland. In-service Education and Training Razvoj izobra evanja u č iteljev na Finskem. Stalno strokovno izobra evanje in usposabljanje Tuula Asunta Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland Abstract The paper starts with ...

Key Activity 3 Selected Multilateral Projects

Key Activity 3 Selected Multilateral Projects # Full Application number Applicant Organisation Application Title Total Budget cost € Maximum Grant € % funding 1 518857-LLP-1-2011-1-SI-KA3-KA3MP Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ICT based Learning and Social Network for People ...

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

Posamezne dejavnosti pa se prepletajo in dopolnjujejo med seboj oziroma je njihova uporaba odvisna od okoliö*in. Usposabljanje Pojem usposabljanje je v Slovarju slovenskega knjiûnega jezika opredeljen kot sposobnost opravljanja dolo*enega dela, usposabljanje pa je glagolnik, ki pomeni delati, da je kdo ...

Program usposabljanja vodstvenih delavcev (ETP) Evropske ...

Modul v EU. Modul na . Japonskem . oziroma v Koreji. Pripravništvo. Tritedensko intenzivno usposabljanje v Združenem kraljestvu na področjih kulture, zgodovine in civilne družbe Japonske oziroma

WATCHING AND MAKING MOVIES GLEDANJE IN SNEMANJE FILMOV ...

1 CENTER ZA IZOBRA EVANJE , REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK (CIRIUS) CIRIUS is a specialised centre for education and rehabilitation of children and adolescents with motor impairment or chronic illnesses.