Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ustaljenih

Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti Family dynamics ...

Zasniva-nje braka uključuje priznavanje ustaljenih obrazaca izgradnje kompletne ličnosti, ali i konformiranje osobe u skladu sa socijalno prihvaćenim pravilima.

Fakulteta*za*elektrotehniko,* računalništvo*in*informatiko ...

• Spretnosti*računanja: *izračuni*ustaljenih*in*prehodnih* obratovalnih*stanj*prenosnih*vodov*in*izračun*mehanskih* in*elekričnih*parametrov*prenosnih*vodov.*

VODIČ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, decembra 2006. godine) Drugi regionalni ugovori o ljudskim pravima. 1 U ovoj publikaciji će se umesto dosadašnjih ustaljenih termina "invalidna lica", "invalidne osobe", "invalidi", ili "osobe sa posebnim ...

Olinka Viπtica ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA KULTURE

... dio svakodnevnog rada u kulturi i umjetnosti. »ak i u zemljama centraliziranog dræavnog sustava, s dugom tradicijom dodjeljivanja javnih sredstava za kulturu, danas se razliËitim poticajnim mjerama nastoji poticati organizacije djelatne u kulturi i umjetnosti da sred-stva traæe izvan ustaljenih ...

O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE

... skladu sa posebnim propisom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada; 7) ispitivanje otpada za odlaganje jesu ispitivanja koja se vröe u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada; 8) otpad koji se redovno proizvodi jeste otpad ustaljenih ...

Pridobljeni podatki so zavarovani z geslom in se bodo ...

Po pogovoru sledi obse en pregled po ustaljenih medicinskih in tradicionalnih kitajskih načelih ter obravnava z napotki za izboljšanje ivljenjskega sloga.

Brod treba (i) pokrivalo U ljetnim smo brojevima naše revije ...

Nastao u okrilju grupacije Bénéteau, u vrlo kratkom roku postao je poznat po spremnosti njegovih tvoraca na razmišljanje izvan ustaljenih okvira.

Motivacija zaposlenih

Što se tiče ustaljenih rubrika, u ovom broju Exportera nastavljamo edukativni serijal članaka o izvozu robe na strana tržišta, o standardima kvaliteta, kao i o finansijama i predstavićemo najnovije trendove iz dizajna i kako do uspešnog pregovaranja sa stranim partnerima.

moj seminar Podiplomski seminar na FMF: U ...

vecino ustaljenih mikrotehnoloških postopkov - od mikro naravnavanja (npr. za natanˇ cno naravnavanje avdioˇ glav [2]) do izdelave trodimenzionalnega ustroja sestavin vezij (vec o tem v poglavjuˇ 3 o 3D-MID postopku).

Efektus Consulting Group Kompanijskaprezentacija

Projekatu praksi Oblast Problem Rešenje Nabavka Transport Nabavka Transport Svaki sektor nabavlja za sebe Nabavka na osnovu iskustva Nabavlja se od ustaljenih dobavljača Nabavka se ne planira Centralizovanje nabavke u formiranom odeljenju nabavke Uveden sistem optimalnog lagera Uveden sistem ocene dobavljača Uveden ...