Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ustanove

SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB

SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB SOCIAL WELFARE 23-2 ŠTI*ENICI U USTANOVAMA ZA SOCIJANU ZAŠTITU/SKRB WARDS IN SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS Ukupno Total Ustanove za djecu i omladinu/mladež Institutions for juveniles Ustanove za odrasle Institutions for adults Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju Institutions for ...

UPISANI STUDENTI I NASTAVNO OSOBLJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ...

ustanove 1.302 663 1.117 667 309 599 506 250 private higher institutions - fakulteti faculties 10 1.302 663 1.117 667 309 599 506 250 vjerski fakulteti 3 749 158 360 359 55 112 39 13 facultiies of theology zenica 7 4.175 2.456 3.314 1.823 906 1.562 14 7 univerzitet zenica 4.175 2.456 ...

UGOVOR O STUDIRANJU

Član 11 Status studenta prestaje: a) završetkom studijskog programa i dobijanjem stepena za koji se student školuje; b) ispisom iz visokoškolske ustanove prije završetka studija; c) kada student ne upiše narednu godinu studija ili ne obnovi upis u istu godinu studija, a ne miruju mu prava i obaveze ...

ZDRAVSTVENE USTANOVE u Zlatiborskom okrugu

I N F O – C E N T A R OSOBA SA INVALIDITETOM Užice rcosiue@gmail.com infocentar@osi-uzice.rs www.osi-uzice.rs 1 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Porezne i poslovne vijesti

*Naime, *porezni*obveznik*provodi*podjelu* ustanove*uz*simultano*osnivanje*triju*novih*ustanova* na*način*predviđen*Zakonom*o*ustanovama*uz*analo-gnu*primjenu*odredaba*Zakona*o*trgovačkim*društvim a.

Zdravstvene ustanove po okrugu i tipu

Zdravstvene ustanove po okrugu i tipu 01 Severno Bački 1Primarna zdravstvena zaštita 001 Dom zdravlja Bačka Topola 002 Dom zdravlja Mali Iđoš 003 Dom zdravlja Subotica 2Ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa 004 Opšta bolnica Subotica 3Ustanove koje rade samo zadovoljstvo zaposlenih 005 ...

PRAVILNIK

USLOVI, NAČIN, POSTUPAK, ROKOVI I ORGANIZACIJA SPROVOĐENJA PROVERE KVALITETA STRUČNOG RADA Član 2 Provera kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove i privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sprovodi se radi ocene da li su mere, aktivnosti i postupci koji se primenjuju u ...

SUGLASNOST NA PRISTANAK ADMISSION AGREEMENT

Ja razumijem da mnogi doktori koji su dio osoblja ove ustanove, ukljuèujuæi gore navedenog glavnog doktora, ne moraju biti radnici ili agenti ustanove, ali mogu biti neovisni poduzetnici koji su dobili dozvolu da koriste ustanovu za njegu i lijeèenje svojih pacijenata.

SOCIJALNE USTANOVE - NEISKORIŠTENI POTENCIJAL

SOCIJALNE USTANOVE - NEISKORIŠTENI POTENCIJAL Omer Ćemalović, Muhamed Ahmić, Dževad Begić, Vinka Šmitran UVOD Danas je smještaj hroničnih duševnih bolesni-ka u socijalne ustanove po pravilu "put bez po-vratka".

RAZVOJNI PLAN USTANOVE

USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE, OBRAZOVAWE I ISHRANU DECE "NATA VEQKOVI]" K R U [ E V A C (LOGO) RAZVOJNI PLAN USTANOVE ZA PERIOD 2008. - 2011. e e e e----mail : admin @ nata veljkovic. mail : admin @ nata veljkovic. mail : admin @ nata veljkovic. mail : admin @ nata veljkovic. eeeedu.yudu ...