Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ustreznimi

PREDGOVOR

Pri usklajevanju in razvijanju novih metodologij ustvarjalno sodeluje z Eurostatom, statističnim uradom Evropskih skupnosti, z Evropsko centralno banko, z Evropsko agencijo za okolje in z drugimi evropskimi ustanovami, z ustreznimi uradi Organizacije zdru enih narodov ter s statističnimi uradi drugih ...

Barricade™N Draft 11n Wireless 4-port Gigabit Broadband Router

[Slovenian] Dru ba SMC Network izjavlja, da je naprava Radio LAN skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi direktive 1999/5/ES.

Apple TV

Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta Apple TV skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Apple TV spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Declaration of Conformity

Slovensko Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, s tem potrjuje, da je ta Mobile Express Headset skladen/a z osnovnimi zahtevami in ustreznimi določili Direktive 1999/5/EC.

EC Declaration of Conformity

SL Podjetje GN Netcom izjavlja, da je izdelek v skladu s temeljnimi in ostalimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. GA Leis seo, fograíonn GN Netcom go bhfuil an táirge seo i gcomhlíonadh leis na forálacha riachtanacha agus leis na forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.

EC Declaration of Conformity

SL Podjetje GN Netcom A/S izjavlja, da je izdelek v skladu s temeljnimi in ostalimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. HU A GN Netcom A/S igazolja, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

NAVODILA ZA UPORABO INSTRUCTIONS FOR USE

OPOZORILO! • Pri načrtovanju, vgradnji in uporabi tega izdelka upoštevajte ustrezne veljavne varnostne in tehnične predpise. • Z ustreznimi ukrepi zagotovite, da ni mogoče nenamerno aktiviranje ali poškodba izdelka.

From SMC's line of award-winning connectivity solutions

[Slovenian] Dru ba SMC Network izjavlja, da je naprava Radio LAN skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi direktive 1999/5/ES.

EC Declaration of Conformity

Slovensko LABTEC Europe S.A, Switzerland, s tem potrjuje, da je ta Brez ična miška ali brez ična tipkovnica ali brez ično namizje skladen/a z osnovnimi zahtevami in ustreznimi določili Direktive 1999/5/EC.

IN VITRO MAMMARY GLAND MODEL: EStABLIShMEN t AND ...

se na živih živalih, je mogoče nadomestiti z ustreznimi in vi tro modeli. Cilj naše raziskave je bil vzpostaviti celično linijo epitelnih celic, pridobljenih iz primarne celične kulture kozje