Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uzrokuje

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

h* p://hrcak.srce. hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 2, p. 154-159 154 SAŽETAK. Francisella tularensis aerobna je, nesporogena, gram-nega* vna fakulta* vna unutarstanična bakterija koja u ljudi i živo* nja uzrokuje smrtonosnu bolest tularemiju.

Trichomonas i Candida u svjetlu spolno prenosivih bolesti

Infekcija uzrokuje vaginitis u žena te uretritis i ba-lanopostitis u muškaraca. Glavni put prijenosa je spolni. Infek-cija je asimptomatska uglavnom u muškaraca i u polovice infi - ciranih žena.

Hripavac - klinika, dijagnostika, liječenje i profi laksa

Vol. 14, No. 1, 127 - 135 Hripavac (pertusis) klinički je i javnozdravstveno važna visokokontagiozna akutna infekcija dišnog sustava koju uzrokuje gram-negativni pleomorfni bacil Bordetella pertussis (BP), u tipičnim slučajevima obilježena intenzivnim iscrpljujućim kašljem kod dojenčadi i male ...

Napisala: Ann Marie Brooks MSN CDE Dali ideje i preveli ...

Normalna količina šećera u krvi odr ava Vas zdravim. • Prenizak šećer u krvi (ispod 70) uzrokuje znojenje, osjećaj slabosti. • Ako imate nizak šećer trebate da pijete i jedete hranu sa malim količinama karbohidrata. • Prevosok šećer u krvi (preko 200) uzrokuje umor i pospanost.

THE EFFECTS OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN EUROPE OF THE ...

niskog dohotka uzrokuje divergenciju. Ve rovatno je da će integracije sever-jug bolje poslužiti zemljama niskog dohotka. KLJUČNE REČI: regionalna ekonomska

ZDRAVSTVENO STANJE I FUNKCIONALNOST ŽVAČNIH JEDINICA U ...

U djece s cerebralnom paralizom (CP), slaba funkcija žvačnoga sustava uzrokuje otežano žvakanje i smanjeno samočišćenje. Zbog otežana žvakanja ta djeca dugotrajno jedu kašastu hranu, što pogoduje pojavi karijesa.

Atrial Fibrillation

To uzrokuje nepravilne otkucaje srca koji su povremeno veoma ubrzani. Simptomi atrijalne fibrilacije Nepravilni otkucaji srca Osjećaj ubrzanog, snažnog lupanja u prsima koje se naziva palpitacija (treperenje srca)

OPORAVAK VENTILATORNE FUNKCIJE PLUCA NAKON HEMODIJALIZE KOD ...

Oštećena funkcija bubre nih glomerula i tubula uzrokuje poremećaj tjelesnih tečnosti - hipervolemiju. U sklopu ovog stanja se razvija tzv. " uremijsko pluće" - poseban oblik edema pluća.

Mollusca contagiosa Mollusca Contagiosa

Nažalost, ne postoji etiološko liječenje MC, a većina po-stupaka koji se primjenjuju mehanička je, što katkad uzrokuje određeni stupanj nelagode ili boli.

ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA AHONROPLAZIJE

SA@ETAK Ahondroplazija je nasledna, autozomno dominantna bolest. Ovo oboljenje uzrokuje mutacija u FGFR3 genu (receptor 3 fibroblastnog faktora rasta).