Sputtr.com | Alternative Search Engine

Valnih

FITTING OF EXTREME WAVE PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTION ...

valnih amplituda za koje se procjenjuje da će se s određenom vjerojatnošću pojaviti tijekom oluje određenog povratnog perioda. Ključne riječi: ekstremno stanje mora, funkcija gustoće vjerojatnosti, genetski algoritam

DETERMINATION OF DESIGN WAVE BENDING MOMENTS BY HYDRODYNAMIC ...

zahtijevalo neposredan proračun valnih momenata savijanja. Analiza je provedena slijedeći preporuke IACS-a za neposredan proračun ekstremnog valnog opterećenja.

Kablovske tehnologije za usluge visokog kapaciteta i ...

Cisco Public Presentation_ID 8 Multiwavelength * Prijenos više broacast signala putem jedne opti*ke niti * 6 valnih duljina 1260-1360nm (O-Band) * Kombinacija s CWDM-om u US smjeru

GLAZBENI SINTETIZATORI

5. DIGITALNI SINTETIZATORI.....22 5.1 Generiranje signala.....23 5.1.1 Generiranje signala pomoću tablice valnih oblika ...

Estimation of Added Resistance of a Ship in Regular Waves The ...

vena aproksimacija Salvesenove metode za područje manjih valnih duljina. Primjenom navedenih metoda, provedeni su proračuni dodatnog otpora zbog utjecaja valova

Estimation of Added Resistance of a Ship in Regular Waves

Osim ove dvije, radi usporedbe je uvedena i treća metoda, odnosno iskustvena aproksimacija Salvesenove metode za područje manjih valnih duljina.

Parametri svjetla u kontekstu javne rasvjete

Za područje valnih duljina između 250 i 265 nm značajno je vrlo jako baktericidno (uništavanje bakterija) djelovanje; zračenja valnih duljina ispod 200 nm stvaraju ozon. 2.1.2.3.

VALNA OPTIKA *posljedice valne prirodne svijetlosti ...

Sredstvo kojim se može širiti svijetlost (vakum, zrak, staklo, voda) * svjetlosna zraka *ravna zamišljena linija koja je okomita na valne f ronte svjetlosti i usmjerena u smjeru gibanja valnih fronta Refleksija svijetlosti *pravilna*odbijanje snopa svijetlosti tako da nakon toga snop bude paralelan ...

Marko Lacković - MODELIRANJE I ANALIZA PERFORMANSI OPTI Č ...

valnih duljina mogu koristiti sve klase, neke skup najviših klasa, a preostale samo najviša klasa, 2. kombinacija rezervacije valnih duljina i odbacivanja iznad praga (treshold

Upute za korištenje osciloskopa

Osciloskop se koristi za mjerenje valnih oblika napona. Može se koristiti i za mjerenje istosmjernih vrijednosti napona. Postupak mjerenja Prednji panel osciloskopa prikazan je na slici 1.