Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vaskularnu

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xvi, br. 3-4, 2008. 44 originalni rad original article udk 616.892.3-005 uČestalost faktora rizika za vaskularnu demenciju kod obolelih od multi-infarktne demencije i subkortikalne ishemijske vaskularne demencije the ...

Petar_Popov_doc_Zahtev_MDF

5) OCENA REZULTATA U OBEZBE*IVANJU NAU*NO-NASTAVNOG PODMLAT KA Isti*emo spremnost kandidata da se uklju*i u proces edukacije mladih doktora na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Dedinje, *ime je zna*ajno doprineo podizanju kvaliteta rada na odeljenju za vaskularnu hirurgiju.

Klinika za vaskularnu hirurgiju

Klinika za vaskularnu hirurgiju Dijagnostičke i terapijske procedure i hirurški zahvati: UZ donjih extremiteta ABI indexi Klasična arteriografija CT arteriografija NMR arteriografija PTA procedura pefifernih arterija Stentovanje perifernih arterija Hirurški zahvati: AV fistula nativna AV ...

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

dru{tvo za vaskularnu kirurgiju prof. dr. sc. Igor Franceti}, dr. med., specijalist interne medicine i klini~ke farmakologije, predsjednik radne

Prognostički značaj sinusne deceleracije tokom dobutamin ...

... myocardial infarction Sonja Šalinger*, Miloje Tomašević*, Jozef Glasnović*, Svetlana Apostolović*, Milan Pavlović*, Zoran Pešić*, Miomir Ranđelović*, Aleksandar Stojković*, Nebojša Krstić*, Dragan Milić † Klinički centar, *Klinika za kardiovaskularne bolesti, † Klinika za vaskularnu ...

utjecaj dobi na veličinu

Uterina tj. endometrijska angiogeneza tijekom proliferacijske i sekrecijske faze omogućuje vaskularnu opskrbu za invadirajući trofoblast u slučaju oplodnje jajne stanice i njezine nidacije 13.

Nemogućnost tretmana inoperabilne multicistič ne ...

opštu i vaskularnu hirurgiju, ¶ Institut za radiologiju, Beograd, Srbija; ‡ Visoka strukovna medicinska škola „Milutin Milanković“ Beograd, Srbija; Medicinski fakultet,

CURRICULUM VITAE

... profesionalna udru enja 2007 Evropsko Udru enje Endokrinih Hirurga (ESES) Član svih domaćih hirurških udru enja i društava. 1988 Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD) PREDMETI EDUKACIJE 1998-2008 Predavanja iz programa poslediplomeske i subspecijalističke nastave Katedre za vaskularnu ...

SATELLITE SYMPOSIUM OF THE XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ...

U ime Društva fiziologa Srbije i Sekcije za aterosklerozu, trombozu i vaskularnu biologiju veoma smo srećni što možemo da Vam pružimo zadovoljstvo da učestvujete na Satelitskom simpozijumu XIV

Ramipril and ramipril fixed-dose combinations with ...

Zaπtitni uËinci ra-miprila na vaskularnu stijenku bi se mogli objasniti sma-njenim oksidativnim stresom i smanjenim proliferacijskim i upalnim reakcijama rezultirajuÊi pozitivnim uËinkom na sprjeËavanje progresije aterosklerotskih plakova.