Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vdekjeve

CAUSES OF DEATH IN KOSOVO 2006 AND 2007

Microsoft Word - Faqja e parë e publikimit Shkaqet e vdekjeve 2006,2007.doc

Faqja e parë e publikimit Shkaqet e vdekjeve 2006,2007

SHKAQET E VDEKJEVE NË KOSOVË 2006 DHE 2007 PËRKRAHUR NGA UNFPA, ZYRA NË KOSOVË Prishtinë, Shtator 2009 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

FEMRAT DHE MESHKUJT NË SHQIPËRI

Përsa i përket ndarjes sipas gjinisë, vërehet se në totalin e vdekjeve, meshkujt janë ata që vdesin më shumë në krahasim me femrat, rreth 54 përqind të totalit të rasteve.

Seria 4: Statistikat e Popullsisë

Burimi i të dhënave për statistikat e vdekjeve, janë Librat Amzë, për vdekje, ndërsa njësi raportuese janë, Zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) të Kosovës.

Infarkti Akut I Miokardit dhe Semundjet e Arterieve Koronare

Qka e ben IAM aq significant?  Rrjedha dramatike , konsekuenca e madhe e mortalitetit ose insuficiensa e zemres.Në vendet me te induastrializuara është shkaku me I frekuentuar I vdekjeve .Ne Gjermani rreth 300.000 raste , ne SHBA rreth 1.500.000 ne vit.Ne UK 300.000, prej tyre rreth 170.000 me ...

Ligji per librat amze-shqip

Përkufizimet Neni 2" Librat Amzë " janë libra zyrtarë ku mbahen shënimet lidhur me gjendjen personale të qytetareve lidhur me faktet e të gjitha: lindjeve, martesave dhe vdekjeve dhe të dhënave tjera që burojnë prej tyre.

HULUMTIMI GJITHËPËRFSHIRËS I DUHANPIRJES TE TË RINJTË ...

Hyrje Duhani shkakton probleme të rënda shëndetësore. Një në dhjetë vdekje në mbarë botën i atribuohet përdorimit të duhanit. i Deri në fund të viteve të 1990-a prodhimet e duhanit ishin shkaktarë të 1.2 milion vdekjeve në mbarë botën (14% e të gjitha vdekjeve).

SHQIPËRIA - SITUATA AKTUALE 2009

Ne kete kontekst dhe duke marre parasysh numrin e madh te madh te vdekjeve te njerzve nga overdose, pamundesia e sigurimit te te dhenave te besueshme te vdekjeve te lidhura me drogen ne Shqiperi mbetet nje problem dhe shqetesim i madh qe ka nevoje urgjente per tu zgjidhur.

Intubimet e vështira

... ose pa relaksantë muskular muskular Rëndësia e problemit Rëndësia e problemit  Se sa është i rëndësishëm problemi flet e dhëna se rreth 30 Se sa është i rëndësishëm problemi flet e dhëna se rreth 30 - 40% e të gjitha vdekjeve prej anestezionit i përshkruhen - 40% e të gjitha vdekjeve ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 22 KORRIK ...

Zyra e gjendjes civile-zyra e gjendjes civile në territorin amë apo në komunën përkatëse ku regjistrohen faktet e lindjeve, martesave dhe vdekjeve. 1.12.