Sputtr.com | Alternative Search Engine

Velekince

Formation of Disinfection By-products (DBPs) and Strategies ...

BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia -25, 29 May 2010 1 Formation of Disinfection By-products (DBPs) and Strategies to Reduce their Concentration in the Water Treatment Plants in Përlepnica and Velekince - Gjilan Abedin Azizi 1, Kadri Berisha 1, Selim Jusufi 2, Shefqet Rashani 1 1 ...

REGISTRATION OF CONTRACTS FOR THE SALE OF REAL PROPERTY

Velekincë/Velekince : 61753 . Verbicë/Vrbica : 61757 . Zhegër/Zegra : 61761 . Zhegovc/Zegovac : 61759 . KAMENICË/KAMENICA . Cadastral Zone 10

Listaekandidatevepërregjistruesqëftohenpërintervistë (test):

Sadat Shaqiri L. iulët Sadri Sejdiu V.Zhegovcit Sahit Jusufi Zhegër Salie Jerliu A.P.Tepelena Samet Haziri Zhegër Sanie Vllasaliu Shtat Korrik Saranda Ramadani Shillovë Sebahate Shehu Dardania2 Sefer Sabiti Gumnisht Selami Neziri Velekincë Selami Zeqiri L. iulët Selman Bekteshi Zhegër Servet Sahiti Bresalc Servet Mehmeti Velekincë ...

TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN

TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN Emri i NSH-së N. Sh. KBI Agrokultura ("Ndërmarrja") Emri i Ndërmarrjes së Re Ndërmarrja e Re Agrokultura Fabrika për Përpunimin e Mishit Sh.P.K. ("Ndermarrja e Re") Vendndodhja Periferia e qytetit të Gjilanit (fshati Velekincë).

URDHËRESË ADMINISTRATIVE 2002/4

... Epërm/Gornji Makres 61703 Makresh i Ulët/Donji Makres 61693 Malishevë/Malisevo 61719 Mozgovë/Mozgovo 61722 Parllovë/Paralovo 61727 Partesh/Partes 61728 Pasjan/Pasjane 61730 Perlepnicë/Prilepnica 61735 Ponesh/Pones 61734 Shillovë/Silovo 61741 Stanishor/Stanisor 61745 Strazhë/Straza 61747 Velekincë/Velekince 61753 ...

stinski Komuna/ Opstina Qendra e Votimit Biracki Centar 2009 ...

0429d Velekincë/Velekince Shkolla Fillore "Mulla Idriz Gjilani" Osnovna Škola "Mulla Idriz Gjilani" 24 4 Gjilan/Gnjilane 0430d Livoç i Poshtëm/Donji Livo

Zonat Kadastrale ( Shtojcë 1)

04 Inatoc 04 Kishnapolë 04 Kmetoc 04 Kravaricë 04 Lipovicë 04 Llovcë 04 Godeni i Vogël 04 Malishevë 04 Muçibabë 04 Nasalë 04 Pidiq 04 Pogragjë 04 Ponesh 04 Perlepnicë 04 Shillovë 04 Sllubicë 04 Stançiq 04 Stublilnë 04 Shurdhan 04 Uglar 04 Velekincë 04 Vladovë 04 Vlashticë 04 Vrapçiq 04 Vërbicë 04 Zhegoc ...

Komunikatë për media - Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ...

marrë fabrikën për përpunimin e mishit në të vendosur në fshatin Velekincë (komuna e Gjilanit). Me blerjen e kësaj Ndërmarrje të Re do t’i hapet qasja në tregun Kosovar të ushqimit dhe do t’i lejohet mundësia e zgjerimit.

gazeta 320 Gazeta VETËVENDOSJE! nr. 219.qxd

Velekincë, 6. Lladovë, 7. Llashticë, 8. Vrapciq, 9. Verbicë, 10. Gadish, 11. Gjilan, 12. Sllakovc i Epërm, 13. Livoq i Epërm, Sllakovc i

Prejë 01/05/09 deri më 31/05/09 ; Nr. 18/09

107KK Fushë Kosovë Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me paisje te TI-se dhe servisimi i tyre 05-May-09 12-May-09 7 1 2 130000000-9 108KK GjilanNjoftim anulimi Ndertimi i nenkalimit ne fshatin velekince dhe asfaltimi i rrugeve ne lagjen e lipoviceve - Velekince 05-May-09 15-May-09 90 5 2 145000000-7 109KK ...