Sputtr.com | Alternative Search Engine

Veleposlanstvom

POETRY IN PAPER

Zahvale Izložbu "Poezija u papiru" organizirali su Pučko otvoreno učilište Krapina, Ga-lerija grada Krapine, u suradnji sa Veleposlanstvom Japana u Zagrebu.

Povodom 20. obljetnice samostalnosti Republike Slovenije

POSLOVNI KLUB SLOVENSKO-HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA, Savska cesta 41, 10144 Zagreb OIB 07441699232 matični broj: 1630156 www.poslovniklub-shg.hr e-mail: info@poslovniklub-shg.hr Povodom 20. obljetnice samostalnosti Republike Slovenije Pozivamo Vas, u suradnji s Veleposlanstvom Republike ...

IRO Web clippings

... videokonferencijske veze Saznajte sve o studiranju na Havajima i u Illinoisu Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Drûava u RH i American Cornerom Knjiûnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića organizira niz predavanja kojima će se obiljeûiti ...

Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu ...

veleposlanstvom. Tijekom 2010. pravosudna inspekcija Ministarstva pravosu Pravosudna inspekcija đa bit i provedba Projekta potpore pravosudnoj inspekciji u suradnji s br

Dani kruha u Bisagu

S hrvatskim veleposlanstvom dogovorena je intenzivna suradnja i koordinacija u rea-lizaciji strateških projekata Varaždinske županije nominiranih prema pretpristupnim fondovima Europske Unije.

Poboljšanje institucionalne i komercijalne snage hrvatskog ...

1/16 Bilten br. 6, srpanj - listopad 2007. http://www.tisup.mps.hr/veletrznice_cijenevip Studijsko putovanje hrvatskih voćara u Nizozemsku 26.-30. kolovoza 2007. godine eljko Banjavčić, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Hrvatska voćarska zajednica je u suradnji sa Veleposlanstvom ...

Novi uvez - Broj 6

... proveden u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Švedske u Hrvatskoj, Pionirskom knji- nicom iz Ljubljane, prof. M. Nikolajevom sa Stockholm University, ...

Koga su to bacili u Drinu?

WWW.HRVATSKA-KNJIZARA.CH*je*po-krenuta*u*organizaciji*HKM*SO,*a*u*suradnji*s* Veleposlanstvom*RH*i*Hrvatskim*dopunskim* školama*u*CH.*Ona*nije**komercijalnog* karaktera,*zahvaljuje*svoje*postojanje*svojim* dobrotvorima,*a*moguća*dobit*od*prodaje* knjiga*namijenjena*je*u*dobrotvorne*svrhe.* ...

SLUŽBENi GLASNiK

... za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, - Suradnja s ruskim udrugama u Međimurju i Republici Hrvatskoj, - Suradnja s Veleposlanstvom Rusije u Republici Hrvatskoj, - Suradnja sa zemljom matičnog naroda ...

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

... • uspostavljanje i unapređenje suradnje s Veleposlanstvom Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj, kao i suradnje sa odgovarajućim vladinim i nevladinim tijelima i organizacijama u Republici Makedo-niji; ...