Sputtr.com | Alternative Search Engine

Veliku

Canal Filling Material: a Case Report Zaprimljen: 30 ...

Ovaj rad predstavlja kirurško vođenje slučaja s prevelikim izlaskom materijala za punjenje korijenskih kanala u veliku periapikalnu leziju, ...

Welcome Welcome to Dubrovnik / Dobrodošli u Dubrovnik

Čast mi je biti na čelu ovakvog Grada, ali istodobno osjećam i veliku odgovornost za njegov napredak i razvoj koji će učiniti život u njemu ugodnijim i ljepšim, stalnim žiteljima i gostima.

Radna skupina za akutni koronarni sindrom, Hrvatsko ...

... Poπtovane kolegice i kolege, Vaπe sudjelovanje na ovome simpoziju posveÊenom akutnim stanjima u kardiologiji Ëini nam veliku Ëast. Sim- ...

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

C. album vrsta pokazala je veliku varijabilnost u broju i masi populacija po godinama i obradama tla, a najvešu brojnost imala je u DH obradi, i to u sušnoj 2003. godini. P ...

TVRDO]A VALJAKA OD LIVENOG GVO@\A POBOLJ[ANIH LEGIRANIM ...

Ove vrste materijala se mogu koristiti za proizvodnju velikih valjaka u procesu duplog ulivanja, cijev valjaka ima veliku tvrdo}u, dok vrat valjka ima veliku otpornost na udar, ...

Q-groznica Q Fever

U nepovoljnim uvjetima C. burnetii održava se u obliku endospora, pokazuje veliku otpornost na utjecaje vanjske sredine. Iako je primarno prirodnožarišna zoonoza, ova se bolest otisnula iz svojih prirodnih žarišta, ...

KATALOG CATALOG 2009/10.

Navedeni procesi imaju veliku primjenu u industriji kuæanskih aparata, auto-industriji, industriji opreme za kupatila i u ostalim gdje se teži boljim i konkurentnijim rješenjima.

Čovjek, voda i arhitektura

Brojni mitološki likovi i radnje vezani su uz vodu kao blagodat ali i kao veliku. interakcije 1 Lana Zaninović: Čovjek, voda i arhitektura 3 opasnost.

Župni vjesnik, 8. kolovoza 2010.

Cvije˛e Želite li darovati cvije˛e za Veliku Gospu molimo javite se: Louis i Mary Scalise, Ken i Jan Zekich, ili Ivan i Vesna Jureta. Janjetina Ako želite naru*iti pola ili cijelo janje, molimo nazovite župni ured što prije!

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Ultrasonografija posjeduje veliku senzitivnost i speci-fi~nost u dijagnostici PV-IVH, koja uspore|ena s CT-om ili obdukcijskim nalazom iznosi oko 95%.